«  Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter. [2016]Przekład toruński [2017]  »

Biblia pierwszego Kościoła
Połączone wydanie Nowego Testamentu na Wielki Jubileusz 2000 r. i Septuaginty

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar1Ezdr List.Jer 3Mach 4Mach Ps.Salomona Pieśni [1]  

vocatio_nt_pop_okladka.jpg [2]

Wydanie tłumaczenia dla sportowców [2002]

NT dla moderatorów [2008]

NT dla moderatorów [2010]

Obwoluta wydania 1 [2013]

Wydanie z 2014r.

Obwoluta wydania Biblii [2016]

Tekst deuterokan. [2017]

Słowa Jezusa [2017]

Główne wydanie 2016

Biblia pierwszego Kościoła. Przełożył oraz przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB. Wydanie 1. Oficyna Wydawnicza "Vocatio". Warszawa 2016. s. 1568. ISBN: 978-83-7829-214-2 [GAL]

Tłumaczenie

ks. Remigiusz Popowski SDB

Podstawa tłumaczenia

Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. Editio altera, quam recognovit et emendavit Robert Hanhart. Duo volumina in uno. Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart 2006.

Fragmenty przekładu

Księga Rodzaju 6:1-22 [1] Ludzi zaczęło szybko przybywać na ziemi, a wśród urodzonych u nich były także córki. [2] Kiedy synowie Boga zobaczyli, że córki ludzi są piękne, wzięli sobie niektóre za żony, wybierając je z wszystkich innych. [3] Wtedy rzekł Pan, Bóg: „Nie powinno moje tchnienie pozostawać w tych ludziach przez wieki, bo przecież oni są ciałem. Ich zatem dni będą dochodzić tylko do stu dwudziestu lat”. [4] W tamtych czasach żyli na ziemi olbrzymi, a także później, kiedy to synowie Boga zbliżali się do córek ludzi i rodzili sobie przez nie potomków. To oni byli pradawnymi olbrzymami, sławnymi ludźmi. [5] Kiedy Pan, Bóg, zobaczył, że coraz bardziej się mnożą na ziemi złe postępki ludzi i że każdy codziennie z uporem obmyśla w swoim sercu złe działania, [6] poczuł w swym sercu rozgoryczenie z powodu tego, że stworzył na ziemi człowieka. I żałował tego. [7] Rzekł zatem Bóg: „Spłuczę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem:... [całość] [3]

Ewangelia Jana 3:14-21  [14] A jak Mojżesz na pustyni umieścił wysoko węża, tak trzeba, aby Syn Człowieczy został umieszczony wysoko, [15] aby każdy wierzący w Niego otrzymał życie wieczne. [16] Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna jednorodzonego wydał, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, lecz otrzymał życie wieczne. [17] I nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził ten świat, lecz aby świat dzięki Niemu został zbawiony. [18] Kto wierzy w Niego, nie podlega sądowi; a kto nie wierzy, już jest osądzony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. [19] A przedmiot sądu jest taki: światło przyszło na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło; bo ich uczynki były zepsute. [20] Przecież kto źle postępuje, nienawidzi światła i nie idzie do światła, aby jego uczynki nie zostały potępione. [21] A kto spełnia, co do prawdy należy, idzie do światła, by widoczne się stały jego uczynki, że w Bogu zostały dokonane".

Więcej o przekładzie

Zapowiedź wydawcy do Septuaginty

"Polski przekład Septuaginty ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB to wielkie wydarzenie w polskiej biblistyce. Po raz pierwszy w historii Polski zostaje udostępniona polskiemu czytelnikowi ta „Pierwsza Biblia Kościoła”. Septuaginta, czyli grecki przekład Starego Testamentu, była największym dziełem starożytności jeśli chodzi o przekłady pism hebrajskich na grekę (koine). Nie wszystkie księgi Septuaginty weszły ostatecznie do kanonu Biblii chrześcijańskiej. Niektóre z nich funkcjonują jako zbiory pieśni lub pseudoepigrafy, czyli pobożne pisma o wielkim autorytecie w starożytności, jednak bez uznanego natchnienia Bożego." [4]

Uwagi tłumacza, ks. Remigiusza Popowskiego SDB, dotyczące przekładu Septuaginty

Niezależnie od ogólnych wskazań translatoryki każdy tłumacz obcego tekstu musi sam określić szczegółowe konwencje, których będzie się trzymał przy jego przekładaniu. W niniejszym przekładzie Septuaginty z języka greckiego KOJNE na język polski są one następujące: - Grecką podstawę przekładu Septuaginty tłumacz bierze z jej krytycznego wydania: Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. Editio altera, quam recognovit et emendavit Robert Hanhart. Duo volumina in uno. Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart 2006. Podtytuł tego wydania sugeruje, że jest to przekład Starego Testamentu, tymczasem, jak już wyżej wyjaśniono, znajdują się w niej także pewne księgi, których nie ma w kanonie przyjętym przez wyznawców mozaizmu, przez Kościół katolicki i przez protestantów. Przekład polski zachowuje wiernie układ graficzny stron, numerację rozdziałów i wierszy oraz kolejność ksiąg tego wydania. - Jest to przekład literacki, w którym dąży się do zachowania sensu podstawy przekładu, a równocześnie zasad gramatyki polskiej. - Tytuły ksiąg Biblii w Septuagincie mają inną formę niż przyjęte jest w polskiej tradycji. W niniejszym wydaniu polskiego przekładu bezpośrednio nad tekstem każdej księgi podany jest tytuł zgodny z wersją grecką, a nad przedmową do nich – tytuł przyjęty przez biblistykę polską, z wyjątkiem Pierwszej i Drugiej Księgi Samuela, które w Septuagincie nazwane są księgami królewskimi: Pierwsza i Druga Księga Królewska. Tym samym zmienia się numeracja tradycyjnych ksiąg królewskich na Trzecia i Czwarta Księga Królewska. - Podawane w przypisach lub we wprowadzeniach lokalizacje tekstu odpowiadają numeracji w Septuagincie. Dotyczy to także tych ksiąg, w których rozmieszczenie tekstu jest inne... [zobacz całość] [5]

Kalendarium przekładu

2000Nowy Testament Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000, z języka greckiego przełożył, wprowadzeniem i przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB, wyd. Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa 2000 [GAL]
2002-03Pełne zwycięstwo - Nowy Testament dla sportowców, Wydawnictwo: Vocatio, Warszawa 2002, s. 336; ISBN/EAN: 83-7146-156-9. Tekst tego wydania zawiera tekst ks. R.Popowskiego [GAL]
2008Ukazuje się "Nowy Testament dla moderatorów", Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 2008, 696 s., ISBN: 978-83-7492-029-2. Wydanie zawiera tekst tłumaczenia ks. Remigiusza Popowskiego z Przekładu na Wielki Jubileusz. Z noty wydawcy: Nowy Testament dla moderatorów to bardzo szczególne wydanie Pisma Świętego. W tej publikacji do znakomitego, nowoczesnego przekładu Nowego Testamentu dokonanego przez ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB (KUL) zaimplementowano szeroko znany na Zachodzie przewodnik do praktycznego studium biblijnego zwany Serendipity Bible. Materiał z tego przewodnika umieszczony na marginaliach i w stopkach każdej strony niniejszej książki udostępnia Czytelnikowi nie tylko dodatkowe wnikliwe komentarze do tekstu i kontekstu, ale także świetnie przemyślane pytania. Te pytania są znakomitą propozycją do dyskusji nie tylko dla prowadzącego studium w ramach kręgów biblijnych, ale także dla każdego kto w osobistej refleksji z nabożeństwem pochyla się nad Biblią. oraz Przekład ks. prof. Popowskiego powstał całkowicie niezależnie od komentarzy Serendipity Bible. Z tego powodu tekst Serendipity został do tego właśnie przekładu dostosowany. Wprowadzono również konieczne adaptacje kulturowe, aby książka odpowiadała potrzebom polskiego Czytelnika. [GAL]
2010Nowy Testament dla moderatorów, ks. prof. Remigiusz Popowski SDB, Lyman Coleman, wydanie drugie; Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2010, s. 696+47; ISBN: 978-83-7492-147-3. Wydanie uzupełnione zostało o komentarz do Nowego Testamentu w kolorze. [IMG]
2013-09Septuaginta czyli Biblia Satrego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami. Przełożył, przypisami i wstępami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB. Oficyna Wydawnicza "Vocatio". Warszawa 2013. s. 1664. ISBN: 978-83-7829-040-7 [IMG]
2014-08Septuaginta czyli Grecka Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami żydowskimi oraz onomastykonem. Wydanie 3 zmodyfikowane. Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2014. s. 1832. ISBN: 978-83-7829-131-2. [GAL] [6]
2016Biblia pierwszego Kościoła. Przełożył oraz przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB. Wydanie 1. Oficyna Wydawnicza "Vocatio". Warszawa 2016. s. 1568. ISBN: 978-83-7829-214-2 [GAL]
2017Biblia pierwszego Kościoła. Przełożył oraz przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB. Oficyna Wydawnicza Vocatio. Warszawa 2017. Stron: 1576 plus 8 kolorowych stron z biblijnymi tablicami chronologicznymi. ISBN: 978-83-7829-235-7. W niniejszym wydaniu kolorem czerwonym wyróżniono zapisy wypowiedzi Jezusa Chrystusa, a kolorem granatowym teksty deuterokanoniczne Starego Testamentu. [GAL] [7]
2023-03-31Biblia pierwszego Kościoła - E-book (ePub/Mobi).Tłumaczenie: ks. Remigiusz Popowski SDB. Oficyna Wydawnicza VOCATIO. Warszawa 2023. Liczba stron wersji papierowej: 1576. ISBN: 978-83-7492-054-4 [IMG] [8]
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Linki

  Tekst tłumaczenia:
 • Fundacja Biblos - Ewangeliarz -  Przed komentarzem pojawia się tekst tłumaczenia ks. Popowskiego. Komentarz na stronie odnosi się tylko do Ewangelii, więc dostępne jest tylko ich tłumaczenie.

Dodatkowy fragment przekładu

Pieśń nad Pieśniami 4,1-16: [1] Jakże piękna jesteś, najdroższa moja, jakże piękna! Twoje oczy jak synagorlice za zasłoną na twoim licu; twoje włosy jak kóz kierdele, kiedy się pojawią na stokach Galaadu. [2] Twoje zęby jak stado owiec ostrzyżonych, kiedy wyjdą z kąpieli, wszystkie rodzą bliźniaki, żadna z nich nie jest bez dzieci. [3] Jak purpurowe wstęgi wargi twoje, twoje odezwanie się pełne wdzięku, jak rumień jabłek granatu twe policzki za zasłoną na twojej twarzy. [4] Szyja twoja jak baszta Dawida, z gładkich kamieni zbudowana Tysiąc tarcz na niej zawieszano, wszystkie oszczepy możnych. [5] Piersi twoje jak dwa bliźniacze koźlątka gazeli, pasące się wśród lilii. [6] Dopóki dyszeć będzie dzień i jeszcze przesuwać się będą cienie, będę śpieszył do góry drzew balsamowych i do wzniesień Libanu. [7] Cała jesteś piękna, najdroższa moja, i nie w tobie żadnej skazy. [8] Zstąp z Libanu, oblubienico, zstąp z Libanu. Zechciej zejść i przybyć z krainy Wiary, ze szczytu Saniru i Hermonu, z jaskiń lwów, z wyżyn leopardów. [9] Zawładnęłaś, ma siostro, oblubienico, naszym sercem. Zawładnęłaś naszym sercem jednym spojrzeniem swych oczu, jedną ozdobą swojej szyi. [10] Jak piękne są twoje piersi, siostro ma, oblubienico! Jak rozkoszne są twoje piersi, bardziej niż wino! A zapach szat twoich nad wszystkie aromaty! [11] Słodyczą nasączone twoje wargi, oblubienico, jak plaster miodu. Miód i mleko pod twoim językiem, a zapach twoich szat jak woń Libanu. [12] Zamkniętym ogrodem jesteś, moja siostro, oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem ukrytym pod pieczęcią. [13] Roztaczasz woń sadu granatowców i drzew migdałowych, lawsonii i olejków nardu, [14] imbiru i szafranu, tataraku i cynamonu, i wszystkich drzew na Libanie, a także mirry, aloesu razem z wszystkimi cennymi balsamami. [15] Jesteś jak źródło dla sadów, jak krynica ze świeżą wodą, przypływającą z Libanu. [16] Obudź się, wietrze północny, przybywaj, południowy zefirze, porusz swym tchnieniem mój sad, niech popłyną te moje aromaty. Niech przyjdzie mój umiłowany do mojego sadu, niech się syci owocem jego migdałowców. [9]

Podziękowanie

 • Dla Oficyny Wydawniczej VOCATIO  - Za zgodę na zamieszczenie zdjęć z przekładu. [10]

 • Przypisy

   

  Zostaw komentarz

  Komentarz: 


  Podpis:     
  Przepisz kod: 
   

  UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
  Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

  Nadesłane komentarze

  • ~Dybowski86rok temu [2023.03.19, g.8:54]
  • Dzień dobry. Na stronie Wydawnictwo "Vocatio" ukazało się wydanie biblii w formie ebooka do pobrania.  [Odpowiedz]
  • [~BP] Ktoś tu ma dobre informacje ;-) Tu informacja z 19 marca, a na stronie pojawia się 31 marca. Dziękuję ogromnie
  • ~mrovka3 lata temu
  • Dzień Dobry. Z racji tego ze to mój pierwszy wpis na stronie, to w pierwszej kolejności chce pogratulować strony i życzyć dalszego zapału. Nie przestawajcie :)) Pisze tutaj ponieważ ostatnio zostałem posiadaczem BIBLI PIERWSZEGO KOSCIOŁA z 2016r. Co mnie intryguje ? Chciałbym wiedzieć czy przekład Starego Testamentu z Septuagint'y ks Popowskiego jest dokładnie tym samym tłumaczonym tekstem który znajduje się w Biblii Pierwszego Kościoła ? Nie ukrywam ze troszkę irytuje mnie ten literacki styl który znajduje w BPK /prosze porównać np. Rodz.6-5 z innymi tłumaczeniami/ i bardzo chciałbym przeczytać Septuaginte przetłumaczoną odrobine mniej literacko.. Czy znajdę takie wydanie ?  [Odpowiedz]
  • [~BP] #1. Odnośnie tekstu Septuaginty (LXX) i Biblii Pierwszego Kościoła (BPK), to sprawdziłem pierwsze 3 rozdziały i znalazłem tylko poniższe różnice w rozdziale 2:
   w.11 LXX Nazwa jednej Fison; opływała ona całą krainę Euilatu, gdzie jest złoto.
   w.11 BPK Nazwa jednej Piszon; opływała ona całą krainę Chawila, gdzie jest złoto.
   w.13 LXX Druga rzeka miała nazwę Geon. Opływała ona całą krainę Etiopii.
   w.13 BPK Druga rzeka miała nazwę Gichon. Opływała ona cały kraj Kusz.
   w.14 LXX Trzecią rzeką był Tygrys. Przepływał on obok Asyryjczyków. Czwartą rzeką był Eufrat.
   w.14 BPK Trzecią rzeką był Chiddekel. Przepływał on obok Aszszuru. Czwartą rzeką był Perat.
   Jak widać zmiany są w pisowni nazw własnych - reszta jest identyczna.

   #2. Odnośnie ostatniego pytania: Nic mi nie wiadomo, aby był inny całościowy przekład z Septuaginty. W ramach Biblii Ekumenicznej wiem o 2 księgach (Estery i Daniela) które przełożono w dwóch wersjach: z hebrajskiego i z Septuaginty (przekładu z Septuaginty dokonał ks. Zachariasz Łyko z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego).
  • ~liliana Malina Justyna Maria Kłodziejska3 lata temu
  • czemu niema nic o ,,Starym Testamencie" [Odpowiedz]
  • [~BP] Nie za bardzo rozumiem pytanie?
  • ~Melchizedek3 lata temu
  • B.dziwne tłumaczenie Rdz 6:3 -"Pan,Bog".Czy sa wyjaśnienia dlaczego? (Grecki tekst juz kombinował z "YHWH"!) [Odpowiedz]
  • ~John Belushi3 lata temu
  • Należy pamiętać że Septuaginta przeszła długą drogę korekt, recenzji i prób ujednolicenia treści. Tekst zachowany do dziś znacząco odbiega od przekładu Septuaginty z I wieku. Najstarsze pełne odpisy LXX pochodzą z IV i V wieku po Chrystusie. Księga Daniela to wersja Teodocjona, a nie LXX. Poza tym Septuaginta zawiera nawet w kanonicznych księgach niekanoniczne dodatki. Bez podania tych faktów informacja jest nie tyle nie pełna co może wprowadzać czytelnika w błąd że tak właśnie wyglądała Biblia pierwszego Kościoła. [Odpowiedz]
  • ~VOCATIO5 lat temu
  • Psudoepigrafy zostały opublikowane w osobnym wydaniu pt. SEPTUAGINTA, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2013, 2014. [Odpowiedz]
  • ~Kupiłem ją z nadzieją na pseudoepigrafy5 lat temu
  • W BPK są tylko Księgi uznane z kanoniczne w KRK. Brak 3, 4 Machabejskiej itp. [Odpowiedz]
  • ~Piotr G.6 lat temu
  • Czy Septuagintę na język polski w całości przetłumaczył k. prof. Chrostowski, czy źle zrozumiałem ?  [Odpowiedz]
  • [~BP] "Przełożył, przypisami i wstępami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB"
  • ~Zbyszek6 lat temu
  • Witam. Może warto podać info o tym wydaniu: https://vocatio.com.pl/pl/p/Biblia-pierwszego-Kosciola/1017 To Biblia Pierwszego Kościoła - czyli połączenie Septuaginty z Nowym Testamentem. Pozdrawiam :) [Odpowiedz]
  • [~BP] Cóż się nie robi dla wiernych czytelników BibliePolskie.pl ;-). Oto jest. W porozumieniu z Wydawcą dwa oddzielne dotąd wydania: "Nowy Testament na Wielki Jubileusz Roku 2000" i "Septuaginta" (przekłady z jęz. greckiego ks. Remigiusza Popowskiego) zgrupowano w jedno wydanie "Biblia pierwszego Kościoła" i umieszczono w części dla przekładów całej Biblii ("Stary i Nowy Testament").