«  Przekłady Izaaka Cylkowa [1883]NT Królewiecki [1553]  »

Septuaginta - Vocatio

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar1Ezdr List.Jer 3Mach 4Mach Ps.Salomona Pieśni [1]  

Obwoluta wydania [2]

Strona tytułowa

Nota wydawnicza

Wstęp do księgi Rodzaju

Początek księgi Rodzaju

K.Rodzaju 1 cz.2

Wydanie z 2014r.

Główne wydanie 2013-09

Septuaginta czyli Biblia Satrego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami. Przełożył, przypisami i wstępami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB. Oficyna Wydawnicza "Vocatio". Warszawa 2013. s. 1664. ISBN: 978-83-7829-040-7 [IMG]

Tłumaczenie

ks. Remigiusz Popowski SDB

Podstawa tłumaczenia

Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. Editio altera, quam recognovit et emendavit Robert Hanhart. Duo volumina in uno. Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart 2006.

Fragment przekładu

Księga Rodzaju 6:1-22 [1] Ludzi zaczęło szybko przybywać na ziemi, a wśród urodzonych u nich były także córki. [2] Kiedy synowie Boga zobaczyli, że córki ludzi są piękne, wzięli sobie niektóre za żony, wybierając je z wszystkich innych. [3] Wtedy rzekł Pan, Bóg: „Nie powinno moje tchnienie pozostawać w tych ludziach przez wieki, bo przecież oni są ciałem. Ich zatem dni będą dochodzić tylko do stu dwudziestu lat”. [4] W tamtych czasach żyli na ziemi olbrzymi, a także później, kiedy to synowie Boga zbliżali się do córek ludzi i rodzili sobie przez nie potomków. To oni byli pradawnymi olbrzymami, sławnymi ludźmi. [5] Kiedy Pan, Bóg, zobaczył, że coraz bardziej się mnożą na ziemi złe postępki ludzi i że każdy codziennie z uporem obmyśla w swoim sercu złe działania, [6] poczuł w swym sercu rozgoryczenie z powodu tego, że stworzył na ziemi człowieka. I żałował tego. [7] Rzekł zatem Bóg: „Spłuczę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem:... [całość] [3]

Więcej o przekładzie

Zapowiedź wydawcy

"Polski przekład Septuaginty ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB to wielkie wydarzenie w polskiej biblistyce. Po raz pierwszy w historii Polski zostaje udostępniona polskiemu czytelnikowi ta „Pierwsza Biblia Kościoła”. Septuaginta, czyli grecki przekład Starego Testamentu, była największym dziełem starożytności jeśli chodzi o przekłady pism hebrajskich na grekę (koine). Nie wszystkie księgi Septuaginty weszły ostatecznie do kanonu Biblii chrześcijańskiej. Niektóre z nich funkcjonują jako zbiory pieśni lub pseudoepigrafy, czyli pobożne pisma o wielkim autorytecie w starożytności, jednak bez uznanego natchnienia Bożego." [4]

Uwagi tłumacza, ks. Remigiusza Popowskiego SDB, dotyczące przekładu

Niezależnie od ogólnych wskazań translatoryki każdy tłumacz obcego tekstu musi sam określić szczegółowe konwencje, których będzie się trzymał przy jego przekładaniu. W niniejszym przekładzie Septuaginty z języka greckiego KOJNE na język polski są one następujące: - Grecką podstawę przekładu Septuaginty tłumacz bierze z jej krytycznego wydania: Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. Editio altera, quam recognovit et emendavit Robert Hanhart. Duo volumina in uno. Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart 2006. Podtytuł tego wydania sugeruje, że jest to przekład Starego Testamentu, tymczasem, jak już wyżej wyjaśniono, znajdują się w niej także pewne księgi, których nie ma w kanonie przyjętym przez wyznawców mozaizmu, przez Kościół katolicki i przez protestantów. Przekład polski zachowuje wiernie układ graficzny stron, numerację rozdziałów i wierszy oraz kolejność ksiąg tego wydania. - Jest to przekład literacki, w którym dąży się do zachowania sensu podstawy przekładu, a równocześnie zasad gramatyki polskiej. - Tytuły ksiąg Biblii w Septuagincie mają inną formę niż przyjęte jest w polskiej tradycji. W niniejszym wydaniu polskiego przekładu bezpośrednio nad tekstem każdej księgi podany jest tytuł zgodny z wersją grecką, a nad przedmową do nich – tytuł przyjęty przez biblistykę polską, z wyjątkiem Pierwszej i Drugiej Księgi Samuela, które w Septuagincie nazwane są księgami królewskimi: Pierwsza i Druga Księga Królewska. Tym samym zmienia się numeracja tradycyjnych ksiąg królewskich na Trzecia i Czwarta Księga Królewska. - Podawane w przypisach lub we wprowadzeniach lokalizacje tekstu odpowiadają numeracji w Septuagincie. Dotyczy to także tych ksiąg, w których rozmieszczenie tekstu jest inne... [zobacz całość] [5]

Kalendarium przekładu

2013-09Septuaginta czyli Biblia Satrego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami. Przełożył, przypisami i wstępami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB. Oficyna Wydawnicza "Vocatio". Warszawa 2013. s. 1664. ISBN: 978-83-7829-040-7 [IMG]
2014-08Septuaginta czyli Grecka Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami żydowskimi oraz onomastykonem. Wydanie 3 zmodyfikowane. Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2014. s. 1832. ISBN: 978-83-7829-131-2. [GAL] [6]

Dodatkowy fragment przekładu

Pieśń nad Pieśniami 4,1-16: [1] Jakże piękna jesteś, najdroższa moja, jakże piękna! Twoje oczy jak synagorlice za zasłoną na twoim licu; twoje włosy jak kóz kierdele, kiedy się pojawią na stokach Galaadu. [2] Twoje zęby jak stado owiec ostrzyżonych, kiedy wyjdą z kąpieli, wszystkie rodzą bliźniaki, żadna z nich nie jest bez dzieci. [3] Jak purpurowe wstęgi wargi twoje, twoje odezwanie się pełne wdzięku, jak rumień jabłek granatu twe policzki za zasłoną na twojej twarzy. [4] Szyja twoja jak baszta Dawida, z gładkich kamieni zbudowana Tysiąc tarcz na niej zawieszano, wszystkie oszczepy możnych. [5] Piersi twoje jak dwa bliźniacze koźlątka gazeli, pasące się wśród lilii. [6] Dopóki dyszeć będzie dzień i jeszcze przesuwać się będą cienie, będę śpieszył do góry drzew balsamowych i do wzniesień Libanu. [7] Cała jesteś piękna, najdroższa moja, i nie w tobie żadnej skazy. [8] Zstąp z Libanu, oblubienico, zstąp z Libanu. Zechciej zejść i przybyć z krainy Wiary, ze szczytu Saniru i Hermonu, z jaskiń lwów, z wyżyn leopardów. [9] Zawładnęłaś, ma siostro, oblubienico, naszym sercem. Zawładnęłaś naszym sercem jednym spojrzeniem swych oczu, jedną ozdobą swojej szyi. [10] Jak piękne są twoje piersi, siostro ma, oblubienico! Jak rozkoszne są twoje piersi, bardziej niż wino! A zapach szat twoich nad wszystkie aromaty! [11] Słodyczą nasączone twoje wargi, oblubienico, jak plaster miodu. Miód i mleko pod twoim językiem, a zapach twoich szat jak woń Libanu. [12] Zamkniętym ogrodem jesteś, moja siostro, oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem ukrytym pod pieczęcią. [13] Roztaczasz woń sadu granatowców i drzew migdałowych, lawsonii i olejków nardu, [14] imbiru i szafranu, tataraku i cynamonu, i wszystkich drzew na Libanie, a także mirry, aloesu razem z wszystkimi cennymi balsamami. [15] Jesteś jak źródło dla sadów, jak krynica ze świeżą wodą, przypływającą z Libanu. [16] Obudź się, wietrze północny, przybywaj, południowy zefirze, porusz swym tchnieniem mój sad, niech popłyną te moje aromaty. Niech przyjdzie mój umiłowany do mojego sadu, niech się syci owocem jego migdałowców. [7]

Podziękowanie

 • Dla Oficyny Wydawniczej VOCATIO  - Za zgodę na zamieszczenie zdjęć z przekładu. [8]

 • Przypisy

  • 1. ⇧ Źródło spisu treści: Wstęp do Septuaginty   Dodatkowa informacja: "...jako osobną księgę zawiera Septuaginta Księgę Pieśni, ze zbiorem pieśni wziętych z innych ksiąg Biblii Starego i Nowego Testamentu oraz z tradycji Kościoła. W formie osobnych ksiąg wydane zostały w Septuagincie także pewne części zaliczonych już do kanonu innych ksiąg: List Jeremiasza – jest to 6. rozdział Księgi Barucha; Zuzanna – jest to 13. rozdział Księgi Daniela; Bel i Wąż – jest to 14. rozdział Księgi Daniela. Drugą Księgę Ezdrasza stanowi w Septuagincie połączenie Księgi Ezdrasza i Księgi Nehemiasza. Dwie Księgi Samuela występują w Septuagincie jako Pierwsza i Druga Księga Królewska. Z tego powodu kanoniczne Pierwsza i Druga Księga Królewska mają tytuł Trzecia i Czwarta Księga Królewska."
  • 2. ⇧ Wszystkie ilustracje zamieszczone za zgodą Wydawcy
  • 3. ⇧ Materiały Wydawcy
  • 4. ⇧ Vocatio - zapowiedź wydania
  • 5. ⇧ Fragment przedmowy tłumacza do Septuaginty
  • 6. ⇧ Oficyna Wydawnicza Vocatio
  • 7. ⇧ Forum: biblia.webd.pl
  • 8. ⇧ Oficyna Wydawnicza VOCATIO
   

  Zostaw komentarz

  Komentarz: 


  Podpis:     
  Przepisz kod: