Nietypowe wydania cyfrowe przekładów rabina Izaaka Cylkowa

W bardzo nietypowy sposób do wydania dzieł rabina Cylkowa podszedł Mirek Sopek i jego wydawnictwo “World Without End Publishing” (www.cylkow.pl). Poniżej zamieszczam informację Wydawnictwa o ich pracy.

 
 

Od 2004 roku, poświęcając każdego ranka piętnaście minut, Pan Mirek przepisał ręcznie całość Tory Cylkowa, Księgę Psalmów, Księgę Ijoba, Pięć Zwojów, Księgę Jozuego I Sędziów. W części tych prac uczestniczył też Pan Jakub Foremniak.

Istotna w tym podejściu była zarówno chęć głębokiego poznania tekstów biblijnych, w sposób analogiczny do tradycyjnego skryby (Sofer), ale zamiast zwojów i piór, z użyciem komputerowej klawiatury i w całości “ręcznie” (bez użycia programów OCR). Ważny też był wybór formatu, do jakiego wykonano ten zapis (format ten nazywa się Zefania XML i służy zapisowi ksiąg biblijnych).

W efekcie wydawnictwo, dla każdej księgi biblijnej wydaje jednocześnie wersję książkową, wersję elektroniczną (eBook) oraz jej recytację – audiobook. Do dnia dzisiejszego wydano tą metodą Torę, Psalmy, Pięć Zwojów, Księgę Ijoba, Jozuego i Sędziów: http://cylkow.pl/pl/wydania-cyfrowe-tlumaczen-izaaka-cylkowa/, a niebawem wydane zostaną też Księgi Jezejasza i Samuela.

Wydawnictwo podejmuje też szereg inicjatyw promujących postać Rabina i jego dzieło. I tak np. z pomocą dalekich krewnych Rabina, opublikowało niedawno nieznaną historię rodziny Rabina (http://cylkow.pl/pl/rodzina-rabina-cylkowa/) oraz stało się współproducentem monodramu “Tertium” na podstawie Księgi Ijoba rabina Cylkowa, w teatrze Rondo w Słupsku (http://cylkow.pl/pl/tertium/). Spektakl ten był już wystawiany na wielu scenach w Polsce, m.in. 12 października 2019 r. miał swoją łódzką premierę w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Artykuł dodano: 9 października 2019 r.
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać