Maria Kossowska - Współczesne polskie przekłady Pisma Świętego Nowego Testamentu (Uwagi o strukturze językowej)

BIBLIOGRAFIA WSPÓŁCZESNYCH PRZEKŁADÓW PISMA ŚW.
NOWEGO TESTAMENTU
 1. KS. ANTONI SZLAGOWSKI, Nowy Testament Jezusa Chrystusa, Warszawa 1900.
  1. Archutowskl J. ks., Ateneum Kapłańskie 6 (1914), 274-275.
  2. Chrzanowski I., Nowy przekład polski Pisma Św., Kraków 1920.
  3. Dutkiewicz S. ks., Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski 6 (1902), 319-322.
  4. F. P. ks., Książka 1 (1901), 4-5.
  5. Hozakowski W., Przewodnik Kościelny 1 (1902), 315-317.
  6. Mazurek J. ks., Gazeta Kościelna 22 (1914), 93.
 2. BIBLIA POZNAŃSKA T. V, pt. Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie, Poznań 1932.
  1. Smoroński K. ks., Gazeta Kościelna 39 (1932), 610.
  2. Sz. ks., Przegląd Katolicki 71 (1933), 124.
 3. KS. WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI, Ewangelie i Dzieje Apostolskie, Kraków 1917.
  1. Archutowski J. ks., Ateneum Kapłańskie 8 (1917), 192-198.
  2. Biblische Zeitschrift 14 (1917), 350-351.
  3. Chrzanowski I., Nowy przekład polski Pisma Św., Kraków 1920.
  4. Lipiński A. ks., Nowe przekłady Ksiąg Świętych, Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 7 (1917), 137-145, 217-224.
  5. Łukaszkiewicz A. J, ks., Świat Chrześcijański 1917, nr 9.
  6. Miesięcznik Pasterski Płocki 12 (1917), 225-226.
  7. Pechnik A. ks., Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 5 (1916), 488-489.
  8. Pechnik A. ks., Gazeta Kościelna 24 (1917), 572.
  9. Sajdak J. ks., Sine ira et studio, Gazeta Kościelna 24 (1917), 523-525.
  10. Sajdak J. ks., Czy nowy dogmat?, Gazeta Kościelna 24 (1917), 531-532.
  11. Sajdak J. ks., Nowe tłumaczenie Pisma Św. i jego stosunek do Wujka, Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 6 (1917),387-395, 450-457,493-499, 7 (1918),34-41, 74-81,122-129.
  12. Słonicki F. ks., Miesięcznik Pasterski Płocki 11 (1916), 279-298, 12 (1917), 222-225.
  13. Szydelski S. ks., Gazeta Kościelna 23 (1916), 363-370, 24 (1917), 213, 24 (1917), 345.
  14. Teslar I. A., O nowym polskim przekładzie czterech Ewangelii. Przegląd Powszechny 34 (1917), 790-806.
  15. Zawistowski A. ks., Głos Lubelski 5 (1917), 144 (s.2),145 (s.4).
 4. KS. EUGENIUSZ DĄBROWSKI, Pismo Święte Nowego Testamentu, Poznań 1947 (wyd. pierwsze).
  1. Auleytner W., Życie i Myśl 5 (1954), 136-141.
  2. Chojecki A., W sprawie nowych przekładów Pisma Św., Znak 3 (1948), 276-280.
  3. Dąbrowski E. ks., Nowy przekład Pisma Św., Ateneum Kapłańskie 39 (1947), 58-65.
  4. Dąbrowski E. ks., Mój przekład Nowego Testamentu. Odpowiedź recenzentom, Ateneum Kapłańskie 40 (1948),- 287-298.
  5. Dąbrowski E. ks., Ewangelia na nowych drogach, Tygodnik Powszechny 13 (1959), nr 528, str. 5.
  6. Głos Katolicki 3 (1947), nr 50.
  7. Górski K., Nowy przekład Nowego Testamentu, Słowo Powszechne 2 (1948), nr 125, str. 6.
  8. Górski K., Przekład Nowego Testamentu, Dziś i Jutro 6 (1950), nr 219, str. 10.
  9. Górski K., Milionowy egzemplarz, Tygodnik Powszechny 13 (1959), nr 528, str. 4.
  10. Nowak-Dłużewski J., Słowo Powszechne 1 (1947), nr 261, str. 4.
  11. Kętrzyński W., Rozmowa o przekładzie, Dziś i Jutro 6 (1950), nr 219, str. 11.
  12. Kłoniecki F. ks., Przekład Nowego Testamentu, Tygodnik Powszechny 3 (1947), nr 143, str. 6.
  13. Kruszyński J. ks., Ateneum Kapłańskie 40 (1948), 293-298.
  14. Milik J. ks., Nowy Testament po polsku, Tygodnik Powszechny 6 (1950), nr 279, str. 4.
  15. Prokulski W. ks., „Ptaki niebieskie” czy „powietrzne”, Przegląd Powszechny 65 (1948), 84-91.
  16. Rostworowski J. ks., Przegląd Powszechny 65 (1948), 295-297.
  17. Skorupka S., Nowy przekład Pisma Świętego, Dziś i Jutro 4 (1948), nr 132, str. 6.
  18. Smereka W. ks., Z okazji wydania nowego przekładu Nowego Testamentu, Wiadomości Duszpasterskie 3 (1947), 145-147.
  19. Stach P. ks., Ruch Biblijny i Liturgiczny 1 (1948), 105-118.
  20. Tarski A., Historia księgi zwanej Nowym Testamentem, Znak 11 (1959), 326-341.
  21. Turowicz J., Książka, Tygodnik Powszechny 13 (1959), nr 528, str. 5.
  22. Wierusz-Kowalski J. ks., Lectio Divina, Tygodnik Powszechny 6 (1950) nr 275, str. 2.
  23. Winiarski K. ks., Homo Dei 17 (1948), 121.
 5. KS. FELIKS GRYGLEWICZ, Ewangelie i Dzieje Apostolskie, Katowice 1947.
  1. Gronkowski W., Wiadomości Archidiecezjalne Gnieźnieńskie 3 (1948), 62.
  2. Gryglewicz F. ks., Ewangelie i Dzieje Apostolskie po polsku, Odra 3 (1947), nr 76, str. 3.
  3. Gryglewicz F. ks., O typach przekładu Pisma Świętego, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1 (1948), 351-352.
  4. Gryglewicz F. ks., Przekład Nowego Testamentu, Homo Dei 19 (1950), 534-545.
  5. Kruszyński J. ks., Ateneum Kapłańskie 40 (1948), 87-90.
  6. Rostworowski J. ks., Przegląd Powszechny 64 (1947), 64-67.
  7. Smereka W. ks., Najważniejsza książka, Wiadomości Duszpasterskie 4 (1948), 311-317.
  8. Stach P. ks., Przegląd Katechetyczny 30 (1947), 308-314.
  9. Styś S. ks., Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1 (1949), 367-374.
  10. Wierusz-Kowalski J. ks., Tygodnik Powszechny 4 (1948), nr 173, str. 11.
  11. Wieśniewski S. ks., Currenda Diecezji Tarnowskiej 97 (1948), 146.
 6. KS. SEWERYN KOWALSKI, Pismo Święte Nowego Testamentu, Warszawa 1957.
  1. Drozd J. ks., Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 4 (1957), 109-113.
  2. Gryglewicz F. ks., Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 5 (1958), 99-102.
  3. Gnutek W. ks., Ruch Biblijny i Liturgiczny 12 (1959), 204-209.
  4. Kossowska M., Homo Dei 27 (1958), 618-625.
  5. Kossowska M., Odpowiedź O. Franciszkowi Leśnikowi, Homo Dei 28 (1959), 313-316,
  6. Leśnik F. ks., Uwagi do tłumaczenia Nowego Testamentu ks. prof. Seweryna Kowalskiego, Homo Dei 28 (1959), 310-313.
 7. WŁADYSŁAW WITWICKI, Dobra nowina według Mateusza i Marka, Warszawa 1958.
  1. Dobraczyński J., Dobra nowina, Słowo Powszechne 13 (1959), nr 48, str. 3.
  2. Kupis B., Ewangelie w wydaniu racjonalistów, Kierunki 4 (1959), nr 155, str. 3.
  3. Pomian K., Ewangelii oblicze ludzkie, Nowa Kultura 10 (1959), nr 465, str. 2.
  4. Smereka W. ks., Ewangelie po laicku odczytane, Tygodnik Powszechny 13 (1959), nr 537, str. 7.
  5. Starowieyska-Morstinowa Z., Nienowe rewelacje, Tygodnik Powszechny 13 (1959) nr 531, str. 6.
  MARIA KOSSOWSKAArtykuł pochodzi z "Podręcznej Encyklopedii Biblijnej", t. 2, M - Z / pod red. E. Dąbrowskiego. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, [1960], s. 741-825.
Publikacja za zgodą Wydawnictwa św. Wojciech [zgoda z dnia 10 kwietnia 2015 r.]
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~bogdan2 lata temu
 • "my nie jesteśmy handlarzami słowa" [Odpowiedz]
 • [~BP] Można prosić o wyjaśnienie. Nie za bardzo rozumiem do czego odnosi się ten komentarz?
 • ~Michał Rajewski6 lat temu
 • Za dużo tu rozważań o znaczeniu wyrazów zaś wogole nie ma mowy o krytyce tekstu! [Odpowiedz]