Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Ewangelia Mateusza » Rozdział 11
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I sstało się gdy przestał Jezus rozrządzać dwiemanaściom uczniom swoim, odszedł z onąd, aby uczył i obwoływał w miastach ich. [2] »A Jan usłyszawszy w więzieniu one uczynki Christusowe, posławszy dwu z uczniów swych, [3] »Rzekł mu: Ty jesteś, który miał przyść, abo inszego czekamy? [4] »A odpowiedziawszy Jezus rzekł im: Szedszy, oznajmicie Janowi te rzeczy które słyszycie i widzicie: [5] »Ślepi przeglądają, i chromi chodzą, trędowaci bywają oczyścieni, i głuszy słyszą, umarli wzbudzeni bywają, i ubogim wesołe poselstwo opowiedane bywa. [6] »A szczęśliwy jest któryby się nie zgorszył na mnie. [7] »A gdy oni szli, począł Jezus mówić onym tłumom o Janie: Czemuście wyszli na puszczą, przypatrować się trzcinieli zatrząśnionej od wiatru? [8] »Ale coście wyszli widzieć? człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto, którzy miękkie szaty noszą, w domiech Królewskich są. [9] »Ale coście wyszli widzieć? Proroka? zaiste powiedam wam i obficiej niż Proroka. [10] »Ten bowiem jest o którym napisano: Oto ja posyłam posła swego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoję przed tobą. [11] »Amen powiedam wam: Nie jest wzbudzony między narodzonymi z niewiast, więtszy nad Jana Ponurzyciela; Lecz który jest mniejszy w Królestwie niebieskim, więtszy jest niźli on. [12] »A od dni Jana Ponurzyciela aż do tąd, Królestwu niebieskiemu gwałt się dzieje, i gwałtownicy porywają je. [13] »Wszyscy bowiem Prorocy i Zakon aż do Jana Prorokowali. [14] »I jeśli chcecie przyjąć, on jest Eliaszem który miał przyść. [15] »Kto ma uszy ku słuchaniu, niech słucha. [16] »A komuż przypodobam rodzaj ten? Podobny jest dziatkom na rynkoch siedzącym, i przywoływającym towarzyszów swych, [17] »I mówiącym: Piskaliśmy wam, a nie tańcowaliście; lamentowaliśmy wam, a nie kwililiście. [18] »Przyszedł bowiem Jan ani jedząc, ani pijąc; i mówią: Czarta ma. [19] »Przyszedł Syn człowieczy jedząc i pijąc;, i mówią: Oto człowiek obżerca i pijanica, Celników przyjaciel i grzeszników; i usprawiedliwiona jest mądrość od dziatek jej. [20] »Tedy począł na oczy wyrzucać miastam w których się sstało barzo wiele mocy jego, że się nie kajały: [21] »Biada tobie Chorazynie! biada tobie Bethsaido! iż gdyby się były w Tyrze i w Sydonie sstały one mocy, które się sstały w was, dawnożby się w worze i popiele kajały były. [22] »Wszakże powiedam wam: Tyrowi i Sydonowi znośniej będzie w dzień sądu niźli wam. [23] »I ty Kapernaum! któreś wywyższone było aż do nieba, aż do piekła strącone będziesz; iż gdyby się były w Sodomach sstały one mocy, które się sstały w tobie, trwałyby były aż do dnia dzisiejszego. [24] »Wszakże powiedam wam, iż ziemi Sodomów znośniej będzie w dzień sądu, niżeli tobie. [25] »W on czas odpowiedziawszy Jezus, rzekł: Dziękuję tobie Ojcze, Panie nieba i ziemie! żeś zakrył ty rzeczy od mądrych i rozumnych, a objawiłeś je niemowniątkom. [26] »Zaiste, Ojcze! iż się tak sstało upodobanie przed tobą. [27] »Wszytki rzeczy dane mi są od Ojca mego; i nie poznawa nikt Syna, jedno Ociec; ani Ojca kto poznawa jedno Syn, i komuby chciał Syn objawić. [28] »Chodźcie do mnie wszyscy pracujący i obciążeni, a ja uspokoję was. [29] »Weźmicie jarzmo moje na się, i uczcie się odemnie, żem cichy jest i uniżony sercem, a najdziecie uspokojenie duszam waszym; [30] »Jarzmo bowiem moje wdzięczne, i brzemię moje lekkie jest. 
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »