Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Ewangelia Mateusza » Rozdział 16
«  Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przystąpiwszy Faryzeuszowie i Sadukeuszowie, kusząc prosili go, aby im znamię z nieba okazał. [2] »A on odpowiedziawszy rzekł im: Gdy bywa wieczór mówicie: Pogoda będzie, bo się czerwieni niebo. [3] »A rano: Dziś będzie niepogoda; abowiem czerwieni chmurające się niebo. Obłudnicy! obliczeć nieba umiecie rozsądzić; a znamion czasów nie możecie? [4] »Rodzaj zły i cudzołożny, znamienia się domaga; a znamię nie będzie mu dano, jedno znamię Jonasza Proroka. I zostawiwszy je odszedł. [5] »I przyszedszy uczniowie jego na drugą stronę morza, zapamiętali chlebów wziąć. [6] »A Jezus rzekł im: Baczcie i strzeżcie się od kwasu Faryzeuszów i Sadukieuszów. [7] »A oni rozmyślali w sobie mówiąc: Żeśmy chlebów nie wzięli. [8] »A poznawszy Jezus rzekł im: Cóż rozmyślacie w sobie mało wierni, żeście chlebów nie wzięli? [9] »Jeszczeż nie rozumiecie, ani pamiętacie onego pięciorga chlebów, onych piąci tysięcy, i ileście koszów wzięli? [10] »Ani onych siedmi chlebów onych czterech tysięcy i ileście koszów wzięli? [11] »Jakoż nie rozumiecie, żem nie o chlebie powiedział wam, abyście się strzegli od kwasu Faryzeuszów i Sadukieuszów? [12] »Tedy porozumieli, że nie rzekł aby się strzegli od kwasu chlebowego, ale od nauki Faryzeuszów i Sadukieuszów. [13] »A przyszedszy Jezus w strony Cezarei Filipowej, pytał uczniów swych, mówiąc: Kim mię powiedają ludzie być, Syna człowieczego? [14] »A oni rzekli: Jednić Janem Ponurzycielem, a inszy Eliaszem, a drudzy Jeremiaszem, abo jednym z onych Proroków. [15] »Mówi im: A wy kim mię powiedacie być? [16] »A odpowiedziawszy Symon Piotr rzekł: Ty jesteś on Christus, on Syn onego Boga żywiącego. [17] »A odpowiedziawszy Jezus, rzekł mu: Szczęśliwy jesteś Symonie Baryona! iż ciało i krew nie objawiło tobie, ale Ociec mój, który jest na niebiesiech. [18] »A ja też tobie mówię, iż ty jesteś opoka; i na tej opoce zbuduję mój Zbór; a brany piekła nie będą mu silne. [19] »I dam tobie klucze onego Królestwa niebieskiego; i cokolwiekbyś związał na ziemi, będzie związano na Niebiesiech; a cokolwiekbyś rozwiązał na ziemi, będzie rozwiązano na Niebiesiech. [20] »Tedy przykazał uczniom swym, aby nikomu nie powiedali, iż on jest Jezus on Christus. [21] »Od tąd począł Jezus okazować uczniom swym, iż mu trzeba odeść do Jerozolimy, i wiele cierpieć od starszych, i przedniejszych Ofiarowników, i uczonych w Piśmie, i być zabitym, a trzeciego dnia wzbudzonym być. [22] »I wziąwszy go ku sobie Piotr, począł go fukać, mówiąc: Zlituj się nad sobą Panie! nie będzie to tobie. [23] »A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź mi na zad Szatanie! zgorszeniem mi jesteś; iż nie rozumiesz rzeczy które są Boże, ale które są ludzkie. [24] »Tedy Jezus rzekł uczniom swym: Jeśli kto chce za mną przyść, niechaj zaprzy samego siebie, i weźmie krzyż swój, i za mną idzie. [25] »Bo kto by chciał duszę swą zachować, straci ją; a kto by stracił duszę swą dla mnie, najdzie ją. [26] »Co bowiem pomoże człowiekowi, jeśliby świat wszytek zyskał, a na duszyby swej uszkodzony był? abo co da człowiek za odmianę za duszę swą? [27] »Abowiem ma Syn człowieczy przyść w sławie Ojca swego z Anioły swymi, a tedy odda każdemu według sprawy jego. [28] »Amen powiedam wam: Są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, ażby ujźrzeli Syna człowieczego przychodzącego w Królestwie swym. 
«  Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17  »