Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Ewangelia Mateusza » Rozdział 2
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy się Jezus narodził w Bethleem Judskim, we dni Heroda Króla; oto Mędrcy od Wschodnich stron przyszli do Jerozolimy, [2] »Mówiący: gdzież jest on narodzony Król Żydowski? abowiemeśmy widzieli jego gwiazdę na wschodzie słońca i przyszliśmy pokłonić się jemu. [3] »A usłyszawszy Herod Król, zatrwożył się i wszytka Jerozolima z nim. [4] »I zgromadziwszy wszytkie przedniejsze Ofiarowniki i uczone w Piśmie z ludu, wywiadował się od nich gdzieby się Christus narodził. [5] »A oni powiedzieli mu, w Bethleem Judskim: tak bowiem jest napisano przez Proroka: [6] »I ty Bethleem ziemio Judska, żadną miarą namniejsze nie jesteś między wodzami Judskimi, abowiem z ciebie wynidzie wódz, który paść będzie on lud mój Izrael. [7] »Tedy Herod potajemnie wezwawszy onych Mędrców, pilnie się wywiadował od nich, czasu onej okazanej gwiazdy. [8] »I posławszy je do Bethleem, rzekł: Poszedszy, pilnie się badajcie o onym dzieciątku, a gdy najdziecie, opowiedzcie mi, abym i ja przyszedszy pokłonił się jemu. [9] »A oni usłyszawszy Króla, poszli; a oto ona gwiazda którą widzieli na wschodzie słońca, szła przed nimi, aż przyszedszy stanęła nad miejscem gdzie było ono dzieciątko. [10] »A ujźrzawszy gwiazdę, uweselili się weselem wielkim barzo. [11] »A przyszedszy w dom naleźli ono dzieciątko z Maryą matką jego, i upadszy pokłonili się jemu, i otworzywszy skarby swoje, przynieśli mu dary: złoto i kadzidło i mirrhę. [12] »A obwieszczeni będąc we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą ustąpili do krainy swojej. [13] »A gdy oni ustąpili, oto Anioł Pański ukazuje się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstawszy weźmi dzieciątko i matkę jego, i uciecz do Eiptu, i bądź tam ażbychci powiedział. Będzie bowiem Herod szukał dzieciątka zatracić je. [14] »A on wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy, i ustąpił do Eiptu. [15] »I był tam aż do skończenia Herodowego, aby się wypełniło co powiedziano od Pana przez Proroka mówiącego: Z Eiptu wyzwałem syna mojego. [16] »Tedy Herod ujźrzawszy, że naigranym był od Mędrców, zapalił się barzo, i posławszy wygładził wszytkie dziatki które były w Bethleem, i po wszytkich granicach jego, ode dwu lat i niżej, wedle czasu którego się był pilnie wywiedział od Mędrców. [17] »Tedy się wypełniło co powiedziano przez Jeremiasza proroka, mówiącego: [18] »Głos słyszan był w Ramie, lament, i płacz, i narzekanie mnogie, Rachel płacząca dziatek swych, i niechciała być pocieszona; iż ich niemasz. [19] »A gdy dokończył Herod, oto Anioł Pański we śnie ukazuje się Józefowi w Egiptcie, mówiąc: [20] »Wstawszy, weźmi dzieciątko i matkę jego, a idź do ziemie Izraelskiey, umarli bowiem którzy szukali dusze onego dziecięcia. [21] »A on wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego, i przyszedł do ziemie Izraelskiey. [22] »A usłyszawszy, iż Archelaus króluje w Judskiey ziemi miasto Heroda ojca swojego, bał się tam odejść, lecz obwieszczony będąc we śnie, ustąpił w strony Galileyskie. [23] »I przyszedszy tam, wprowadził się do miasta nazwanego Nadzareth, aby się wypełniło co powiedziano przez Proroki: Iż Nadzareyczykiem nazwan będzie. 
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »