Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Ewangelia Mateusza » Rozdział 23
«  Ewangelia Mateusza 22 Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy Jezus powiedał tłumom i uczniom swoim, [2] »Mówiąc: Na Moyzeszowym stolcu usiedli uczeni w piśmie i Faryzeuszowie; [3] »Wszytko tedy coby wam rzekli żebyście zachowywali, zachowywajcie i czyńcie; ale wedle uczynków ich nie czyńcie. Abowiem mówią, a nie czynią. [4] »Bo wiążą brzemiona cięszkie i trudne ku noszeniu, i kładą na ramiona ludzkie; a palcem swym niechcą ich ruszyć. [5] »A wszytkie uczynki swe czynią aby się im przypatrowano od ludzi; i rozszerzają bramy swe, i wielkie czynią kraje szat swoich. [6] »I miłują pierwsze siedzenie na wieczerzach, i pierwsze stolice w zgromadzeniach, [7] »I pozdrawiania na rynkach, i nazwanymi być od ludzi Rabbi, Rabbi; [8] »A wy nie nazywajcie się Rabbi; abowiem jeden jest nauczyciel wasz Christus; a wszyscy wy bracia jesteście. [9] »I nie nazywajcie kogo ojcem swoim na ziemi; abowiem jeden jest Ociec wasz który jest na niebiesiech. [10] »Ani się nazywajcie nauczycielmi; abowiem jeden wasz jest nauczyciel, Christus. [11] »A który jest więtszy z was, będzie waszym sługą. [12] »A ktoby kolwiek wywyższał samego siebie, będzie uniżon; a ktoby uniżał samego siebie, będzie wywyższon. [13] »A biada wam uczeni w piśmie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi; Abowiem wy nie wchodzicie, ani wchodzącym dopuszczacie wniść. [14] »Biada wam uczeni w piśmie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż wyjadacie domy wdów, a to pod pokrywką, iż długo się modlicie, dla tego weźmiecie obfitszy sąd. [15] »Biada wam uczeni w piśmie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż obchodzicie morze i ziemię, abyście uczynili jednego przychodnia do wiary;, a gdy się sstanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć więcej niż wy jesteście. [16] »Biada wam wodzowie ślepi, którzy mówicie: Ktoby przysiągł na Kościół, nic to nie jest; a ktoby przysiągł na złoto Kościelne, winien jest. [17] »Głupi i ślepi; co bowiem więtszego jest, złoto, czyli kościół, który poświąca złoto? [18] »A ktoby przysiągł na ołtarz, nic to nie jest; a ktoby przysiągł na dar, który jest na nim, winien jest. [19] »Głupi i ślepi, co bowiem więtszego jest? dar, czyli ołtarz, który poświąca dar? [20] »Ktoby tedy przysiągł na ołtarz, przysięga nań, i wszytko co na nim. [21] »A ktoby przysiągł na Kościół, przysięga nań, i na onego który mieszka w nim. [22] »I ktoby przysiągł na Niebo, przysięga na stolicę Bożą, i na onego który siedzi na niej. [23] »Biada wam uczeni w Piśmie, i Faryzeuszowie, obłudnicy, iż dawacie dziesięcinę z miętki, i kopru, i kminu, a opuszczacie cięższe rzeczy Zakonne, sąd i miłosierdzie, i wiarę; ty rzeczy potrzeba było czynić, a onych nie opuszczać. [24] »Wodzowie ślepi którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie. [25] »Biada wam uczeni w Piśmie, i Faryzeuszowie obłudnicy, iż oczyściacie to co jest z wierzchu kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdrapiestwa i niepowścięgliwości. [26] »Faryzeuszu ślepy, oczyść pierwej co jest wewnątrz kubka i misy, aby się sstało i ono co jest zewnątrz, czystym. [27] »Biada wam uczeni w piśmie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż jesteście podobni grobom potynkowanym, które zwierzchu wżdy okazują się być kształtne, a wewnątrz pełne są kości umarłych, i wszelakiej nieczystości. [28] »Także i wy z wierzchu wżdy okazujecie się ludziom sprawiedliwi, a wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. [29] »Biada wam uczeni w piśmie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż budujecie groby Proroków, i ochędażacie pamiątki sprawiedliwych; [30] »I mówicie: Byśmy byli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy uczestnikami ich we krwi Proroków. [31] »A tak świadczycie sami sobie, iż synowie jesteście onych którzy zabili Proroki. [32] »I wy dopełniajcie wiary onych ojców waszych. [33] »Wężowie, spłodzenia żmijów, jakoż ucieczecie przed sądem Gehenny? [34] »Dla tego oto ja posyłam do was Proroki, i mędrce, i uczone w Piśmie; a z nich niektóre zabijecie, i ukrzyżujecie, i z nich niektóre ubiczujecie w zgromadzeniach waszych, i będziecie prześladować od miasta do miasta. [35] »Aby przyszła na was wszytka krew sprawiedliwa, rozlana na ziemi, ode krwie Abla sprawiedliwego, aż do krwie Zacharyasza syna Barachiaszowego, któregoście zabili między Kościołem i ołtarzem. [36] »Amen mówię wam: Przyjdą te rzeczy wszytkie na rodzaj ten. [37] »Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz Proroki, i kamienujesz one którzy posłani są do ciebie, ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twe, jakim sposobem kokosz kurczęta zgromadza pod skrzydła swoje, a nie chcieliście? [38] »Oto wam zostaje dom wasz pusty. [39] »Abowiem mówię wam: Nie ujźrzycie mnie od tąd, aż gdy rzeczecie: Błogosławiony który idzie w imię Pańskie. 
«  Ewangelia Mateusza 22 Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24  »