Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Ewangelia Mateusza » Rozdział 5
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A ujźrzawszy tłumy wstąpił na górę; a gdy on usiadł, przystąpili do niego uczniowie jego. [2] »A otworzywszy usta swe uczył je, mówiąc: [3] »Szczęśliwi ubodzy duchem; iż ich jest ono królestwo niebieskie. [4] »Szczęśliwi żałujący; iż oni pocieszeni będą. [5] »Szczęśliwi ciszy; iż oni odziedziczą onę ziemię. [6] »Szczęśliwi łaknący i pragnący sprawiedliwości; iż oni nasyceni będą. [7] »Szczęśliwi miłosierni: iż okazane im będzie miłosierdzie. [8] »Szczęśliwi czyści sercem; iż oni Boga oglądają. [9] »Szczęśliwi pokój czyniący; iż oni synmi Bożymi nazwani będą. [10] »Szczęśliwi cierpiący prześladowanie dla sprawiedliwości; iż ich jest ono królestwo niebieskie. [11] »Szczęśliwi jesteście kiedy wam urągać będą i prześladować, i mówić wszelakie złe słowo przeciwko wam kłamając, dla mnie. [12] »Weselcie się i radujcie, iż zapłata wasza mnoga na niebiesiech. Tak bowiem prześladowali Proroki którzy i przed wami byli. [13] »Wy jesteście sól ziemie; a jeśli sól smak straci, czymże zasolona będzie? do niczego mocy nie ma więcej, jedno aby była wyrzucona precz, i podeptana od ludzi. [14] »Wy jesteście światłość świata, nie może miasto być zakryte na górze położone. [15] »Ani zapalają świece, i kładą jej pod korzec, ale na świecznik, i świeci wszytkim którzy są w onym domu. [16] »Tak niech świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, i sławiliby onego Ojca waszego który jest na niebiesiech. [17] »Nie rozumiejcie żebym przyszedł rozwiązać Zakon, abo Proroki. Nie przyszedłem rozwiązać ale dopełnić. [18] »Amen bowiem mówię wam: Ażby przeminęło niebo i ziemia, jota jedno abo jedna kreska nie przeminie od zakonu, ażby się wszytkie rzeczy sstały. [19] »Ktoby tedy rozwiązał jedno z tych przykazań namniejszych, i uczyłby tak ludzi, namniejszym nazywan będzie w onym królestwie niebieskim. A ktoby czynił i uczył, ten wielkim nazywan będzie w onym królestwie niebieskim. [20] »Abowiem mówię wam: Iż jeśliby nie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż uczonych w piśmie i Faryzeuszów, nie wnidziecie do onego królestwa niebieskiego. [21] »Słyszeliście, iż powiedziano starodawnym: Nie będziesz zabijał; a ktoby zabił, winien będzie sądowi. [22] »A ja mówię wam, iż każdy gniewający się na brata swego [daremnie] winien będzie sądowi. A ktoby rzekł bratu swemu: Raka! winien będzie siedzącej radzie. A ktoby rzekł: Głupi! winien będzie wrzucenia w Gehennę ognia. [23] »Jeślibyś tedy przyniósł dar twój na ołtarz, a tambyś wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie; [24] »Zaniechaj tam daru twego przed ołtarzem, a idź, pierwej pojednaj się z bratem swoim, a tedy przyszedszy, ofiaruj dar twój. [25] »Bądź dobrowolnym sprzeciwnikowi twemu rychło, pókiś jest w drodze z nim; by cię snadź nie podał sprzeciwnik Sędziemu, a Sędzia by cię podał słudze, i byłbyś do ciemnice wrzucony. [26] »Amen powiedam ci: Nie wynidziesz z tamtąd ażbyś oddał ostatni pieniądz. [27] »Słyszeliście iż powiedziano starodawnym: Nie będziesz cudzołożył. [28] »A ja powiedam wam, iż każdy patrzący na niewiastę ku pożądaniu jej, już ją zcudzołożył w sercu swym. [29] »A jeśli oko twoje prawe zgarsza cię, wyłup je, i rzuć od siebie; abowiem pożyteczno jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a nie całe ciało twoje wrzucone było w Gehennę. [30] »I jeśli prawa twoja ręka zgarsza cię, odetni ją, i rzuć od siebie; abowiem pożyteczno jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a nie całe ciało twoje wrzucone było w Gehennę. [31] »A powiedziano: Iż ktoby opuścił żonę swoję, niech jej da list rozwodu. [32] »A ja powiedam wam: Iż ktoby opuścił żonę swoję oprócz przyczyny wszeteczeństwa, czyni, żeby ona cudzołożyła, a ktoby opuszczoną pojął, cudzołoży. [33] »Zasię słyszeliście iż powiedziano starodawnym: Nie będziesz krzywo przysięgał, a oddasz Panu przysięgi twoje. [34] »A ja powiedam wam, abyście nie przysięgali zgoła; ani na niebo; iż stolicą jest Bożą; [35] »Ani na ziemię, iż podnóżkiem jest nóg jego; ani na Jerozolimę, iż miastem jest onego wielkiego Króla; [36] »Ani na głowę twoję będziesz przysięgał, iż nie możesz jednego włosa białym abo czarnym uczynić. [37] »A niech będzie mowa wasza: Tak, tak; nie, nie; a co nad to jest więcej, z onego złego jest. [38] »Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, i ząb za ząb; [39] »A ja powiedam wam, żebyście się nie sprzeciwiali złemu; ale kto cię kolwiek uderzy w prawy twój policzek, obróć mu i drugi. [40] »I onemu, który się chce z tobą sądzić i suknią twoję wziąć, puść mu i płaszcz. [41] »A kto cię kolwiek gwałtem przymuszać będzie na milę jednę, idź z nim dwie. [42] »Proszącemu cię, daj; i od onego, który chce u ciebie pożyczyć nie odwrócisz się. [43] »Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego twego, a nienawidzieć będziesz nieprzyjaciela twego. [44] »A ja powiedam wam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze; błogosławcie przeklinające was; dobrze czyńcie nienawidzącym was, i módlcie się za draźniącymi was, i prześladującymi was. [45] »Abyście się stali synmi onego ojca waszego, który jest na niebiesiech; iż słońcu swemu daje wschodzić na złe i dobre; i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe. [46] »Abowiem jeślibyście miłowali miłujące was, którąż zapłatę macie? zali i celnicy tegoż nie czynią? [47] »I jeślibyście pozdrawiali bracią waszę tylko, cóż obfitego czynicie? Zali i celnicy tak nie czynią? [48] »Będziecie tedy wy doskonali, jako on Ociec wasz, który jest na niebiesiech doskonały jest. 
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »