Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Ewangelia Mateusza » Rozdział 7
«  Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. [2] »Którym bowiem sądem sądzicie, sądzeni będziecie, i którą miarą mierzycie, odmierzono wam będzie. [3] »A co upatrujesz drzazgę która jest w oku brata twego, a onego w twoim oku, tramu nie obaczasz? [4] »Abo jako rzeczesz bratu twemu: Dopuść, wyrzucę drzazgę z oka twego;, a oto tram w oku twoim? [5] »Obłudniku! wyrzuć pierwej tram z oka twego, a tedy przejźrzysz, abyś wyrzucił drzazgę z oka brata twego. [6] »Nie dawajcie świętego psom, ani rzucajcie pereł waszych przed wieprze; by snadź nie podeptały ich nogami swemi, i obróciwszy się rozszarpali was. [7] »Proście, a będzie wam dano; szukajcie, a najdziecie; kołaccie, a będzie wam otworzono. [8] »Wszelki bowiem proszący, bierze; i szukający, najduje; i kołacącemu, otworzono będzie. [9] »Abo, który jest z was człowiek, którego jeśliby prosił syn jego o chleb, izali kamień poda jemu? [10] »A jeśliby o rybę prosił, izali węża poda jemu? [11] »Jeśli tedy wy, złymi będąc, umiecie datki dobre dawać dzieciom waszym, jakoż więcej on Ociec wasz który jest na niebiesiech, da dobre datki proszącym go? [12] »Wszytko tedy cobyściekolwiek chcieli aby czynili wam ludzie, tak i wy czyńcie im; tak bowiem jest Zakon i Prorocy. [13] »Wchodźcie przez ciasną branę; iż szyroka jest brana, i przestrona droga która zaprowadza na stracenie, i wiele ich jest którzy wchodzą przez nię. [14] »Iż ciasna jest brana, i ścisła droga która zaprowadza do onego żywota; i mało ich jest którzy ją najdują. [15] »A strzeżcie się od fałszywych Proroków, którzy przychodzą do was w odzieniach owczych, a wewnątrz są wilki drapieżnymi. [16] »Z owoców ich poznacie je. Zali zbierają z ciernia jagodę winną? abo z ostu figi? [17] »Tak wszelkie drzewo dobre, owoce dobre czyni; a zbótwiałe drzewo, owoce złe czyni. [18] »Nie może drzewo dobre owoców złych czynić, ani drzewo zbótwiałe owoców dobrych czynić. [19] »Wszelkie drzewo nie czyniące owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień rzucone. [20] »Przetoż z owoców ich poznacie je. [21] »Nie każdy mówiący mi: Panie, Panie! wnidzie do onego królestwa niebieskiego, ale czyniący wolą Ojca mego który jest na niebiesiech. [22] »Wiele ich rzecze mi w on dzień: Panie, Panie! Izaliśmy twym imieniem nie prorokowali? i twym imieniem czartów nie wyrzucali? i twym imieniem mocy wiele nie czynili? [23] »A tedy wyznam im: Iżem nigdy was nie znał; odstąpcie się odemnie, którzy robicie nieprawość. [24] »Wszelki tedy którykolwiek słucha tych moich mów, i czyni je, przypodobam go mężowi rostropnemu, który zbudował dom swój na opoce; [25] »I sstąpił deszcz, i przyszły rzeki, i wiały wiatry, i przypadły na on dom; a nie upadł. Bo był ugruntowany na opoce. [26] »A wszelki słyszący te moje mowy, i nie czyniący ich, przypodoban będzie mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku. [27] »I sstąpił deszcz, i przyszły rzeki, i wiały wiatry, i otrąciły się o on dom; i upadł, i był upadek jego wielki. [28] »I sstało się gdy dokończył Jezus mów tych, zdumiewały się ony tłumy nad nauką jego. [29] »Abowiem był uczący je jako zwierzchność mający, a nie jako uczeni w piśmie. 
«  Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8  »