Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Ewangelia Jana » Rozdział 15
«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jam jest winna macica ona prawdziwa, a Ociec mój onym rolnikiem jest. [2] »Wszelką latorośl we mnie nie przynoszącą owocu, odejmuje ją; a wszelką, która owoc przynosi, ochędaża ją, aby więtszy owoc przynosiła. [3] »Już wy czystymi jesteście dla mowy, którąm wam powiedział. [4] »Trwajciesz we mnie, a ja w was; jako latorośl nie może owocu przynieść sama od siebie, jeśliby nie trwała w winnej macicy; także ani wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. [5] »Jam jest winna macica, wyście latorośli. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owocu wiele; Bo bezemnie nic nie możecie uczynić. [6] »Jeśliby kto nie trwał we mnie, wyrzucony jest precz jako latorośl, i usechł; i zgromadzają je, i do ognia miecą, i gorają. [7] »Jeśli wytrwacie we mnie, i słowa moje w was trwać będą, czegokolwiek zachcecie, prosić będziecie, i sstanie się wam. [8] »W tym jest uwielbion Ociec mój, iżbyście owocu wiele przynieśli, i byli moimi uczniami. [9] »Jako umiłował mię Ociec, i ja umiłowałem was; trwajcież w onej miłości mojej. [10] »Jeśli przykazania moje zachowywać będziecie, trwać będziecie w onej miłości mojej; jakom ja roskazania Ojca mego zachowywał, i trwam w onej miłości jego. [11] »Te rzeczy powiedziałem wam, aby ono wesele moje w was trwało, i wesele wasze się wypełniło. [12] »To jest ono przykazanie moje, abyście miłowali jedni drugie, jakom umiłował was. [13] »Więtszej nad tę miłości żaden nie ma, aby kto duszę swą położył za przyjacioły swoje. [14] »Wy przyjaciele moi jesteście, jeślibyście czynili cokolwiek ja przykazuję wam. [15] »Już was dalej nie zowię sługami; gdyż sługa nie wie, co czyni jego Pan; lecz was nazwałem przyjacioły, iż wszytko, com słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam. [16] »Nie wyście mnie obrali, alem ja obrał was; i postanowiłem was, abyście wyszli, i owoc przynieśli, a owocby wasz trwał; iż oczkolwiekbyście prosili Ojca w imię moje, dałby wam. [17] »To przykazuję wam, abyście miłowali jedni drugie. [18] »Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie iż mnie pierwej, niż was, nienawidział. [19] »Byście z świata byli, wżdyćby świat swoje własne miłował; lecz iż z świata nie jesteście, ale ja wybrałem was z świata, dla tego nienawidzi was świat. [20] »Wspomnicie na mowę, którąm ja powiedział wam: Nie jest sługa więtszy niż Pan jego; jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą; jeśli mowę moję zachowywali, i waszę zachowywać będą. [21] »Ale te wszytkie rzeczy czynić wam będą dla imienia mego, iż nie znają onego, który mię posłał. [22] »Bych był nie przyszedł, i nie mówił im, grzechu by nie mieli; lecz teraz wymówki nie mają grzechowi swemu. [23] »Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi. [24] »Bych był onych uczynków nie uczynił między nimi, których żaden inszy nie uczynił, grzechuby nie mieli; lecz teraz i widzieli, i nienawidzieli i mnie i Ojca mego. [25] »Ale iżby się wypełniła mowa, która jest napisana w Zakonie ich: Że nienawidzieli mię darmo. [26] »Lecz gdy przyjdzie on Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, duch on prawdy, który od Ojca pochodzi, on świadczyć będzie o mnie. [27] »Lecz i wy świadczyć będziecie; iż od początku zemną jesteście. 
«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »