Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Dzieje Apostolskie » Rozdział 22
«  Dzieje Apostolskie 21 Dzieje Apostolskie 22 Dzieje Apostolskie 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mężowie bracia i Ojcowie, słuchajcie mojej do was teraz obmowy. [2] »(A usłyszawszy, iż Hebreyską mową zawołał na nie, tym więcej uczynili milczenie; i rzekł:) [3] »Jaciem jest mąż Żyd, urodzony w Tarsie Cylicyiskim, lecz wychowany w mieście tym u nóg Gamalielowych, wyćwiczony z pilnością w Ojczystym Zakonie, gorliwym będąc ku Bogu, jako wszyscy wy jesteście dziś. [4] »Którym tę drogę prześladował aż na śmierć, wiążąc i podawając do ciemnic i męże i niewiasty. [5] »Jako mi i przedniejszy Ofiarownik świadczy, i wszyscy Starszy; od których też listy wziąwszy do braciej, do Damaszkum jechał, abych przywiódł i one, którzy tam byli, powiązane do Jeruzalem, aby byli skarani. [6] »I przydało mi się idącemu i przybliżającemu się do Damaszku, o południu, że z prętka z nieba zabłysnęła się światłość nie mała około mnie. [7] »I upadłem na ziemię, i usłyszałem głos mówiący mi: Saulu! Saulu! przecz mię prześladujesz? [8] »A jam odpowiedział: Ktoś jest, Panie? I rzekł do mnie: Jam jest Jezus on Nadzaretski, którego ty prześladujesz. [9] »A oni, którzy ze mną byli, onejć się światłości przypatrzyli, i przestraszeni byli, ale głosu nie słyszeli mówiącego mi. [10] »I rzekłem: Cóż uczynię, Panie? A Pan rzekł do mnie: Wstawszy idź do Damaszku; a tam tobie powiedziano będzie o wszytkim, co rozrządzono tobie czynić. [11] »A gdym nie widział przed chwałą światłości onej, będąc wiedzion za rękę od onych co byli ze mną, przyszedłem do Damaszku. [12] »A Ananiasz niektóry, mąż pobożny wedle Zakonu, mając świadectwo od wszytkich tam mieszkających Żydów, [13] »Przyszedszy do mnie, i przystąpiwszy się rzekł mi: Saulu bracie, przejźrzy. A ja onejże godziny przejźrzałem nań. [14] »A on rzekł: Bóg onych Ojców naszych przygotował cię abyś poznał wolą jego, a iżbyś oglądał onego Sprawiedliwego, i słyszał głosu z ust jego. [15] »Iż będziesz świadkiem jego u wszytkich ludzi, onych rzeczy, któreś widział i słyszał. [16] »A teraz co mieszkasz? Wstawszy, ponurz się, a omyj grzechy twe, wzywając imienia Pańskiego. [17] »I sstało się gdym się ja wrócił do Jeruzalem, i modliłem się w Kościele, żem był w zapamiętaniu. [18] »I widziałem go mówiącego mnie: Spiesz się; a wynidź rychło z Jeruzalem; abowiem nie przyjmą twego świadectwa o mnie. [19] »A jam rzekł: Panie, oni wiedzą żeciem ja wsadzał do więzienia, i bijałem po zgromadzeniach wierzące w cię. [20] »I gdy wylewano krew Stefana onego świadka twego, jam też stał tudziesz, i zezwalałem na zgładzenie jego, i strzegłem szat onych, którzy go zgładzili. [21] »I rzekł do mnie: Idźże, bo ja do Poganów daleko poślę cię. [22] »A słuchali go aż do tej mowy; i podnieśli głos swój mówiąc: Zgładź z ziemie tego człowieka; bo nie jest słuszna aby żył. [23] »A gdy krzyczeli oni, i miotali szaty, i proch ciskali na powietrze, [24] »Kazał go Rotmistrz wieść do obozu, rzekszy aby biczmi wypytano go, żeby się dowiedział, dla którejby przyczyny tak wołano nań. [25] »A gdy go ściągniono rzemieńmi, rzekł do tuż stojącego Setnika Paweł: Zali człowieka Rzymianina i nieosądzonego godzi się wam biczować? [26] »A usłyszawszy Setnik, przystąpiwszy opowiedział Rotmistrzowi mówiąc: Bacz co masz czynić; bo człowiek ten Rzymianin jest. [27] »A przystąpiwszy Rotmistrz, rzekł mu: Powiedz mi, jeśli ty Rzymianinem jesteś? A on rzekł: Tak jest. [28] »I odpowiedział Rotmistrz: Jam za wielką sumę to prawo miasta tego otrzymał. A Paweł rzekł: A jam się i urodził. [29] »A wnetże odstąpili od niego oni, którzy go mieli wypytawać; A Rotmistrz też bał się, dowiedziawszy się że Rzymianinem był, a iż go był związał. [30] »A nazajutrz chcąc wiedzieć pewnie, o coby był oskarżony od Żydów, rozwiązał go z onych związek, a roskazał przyść przedniejszym Ofiarownikom, i wszytkiej siedzącej radzie ich; a wywiódszy Pawła, postawił przed nimi. 
«  Dzieje Apostolskie 21 Dzieje Apostolskie 22 Dzieje Apostolskie 23  »