Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Rzymian » Rozdział 2
«  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2 List do Rzymian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przetoż bez wymówki jesteś, o człowiecze wszelki który sądzisz; abowiem dla tego, iż sądzisz drugiego, samego siebie posądzasz; Bo toż czynisz ty który sądzisz. [2] »A wiemy iż sąd Boży jest wedle prawdy przeciwko onym, którzy takowe rzeczy czynią. [3] »I rozumieszże to, o człowiecze, który sądzisz te którzy takowe rzeczy działają, a czyniąc je, żebyś ty miał uciec przed onym sądem Bożym? [4] »Abo bogactwem onej dobrotliwości jego, i znaszania, i długocierpliwości pogardzasz, niewiedząc iż ona dobrotliwość Boża ku pokajaniu ciebie wiedzie? [5] »Lecz podług zatwardziałości twej, i nieupamiętałego serca, skarbisz sobie samemu gniew, na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego; [6] »Który odda każdemu według uczynków jego; [7] »Onymci, którzy w wytrwaniu uczynku dobrego sławy i czci i nieskazitelności szukają, żywot wieczny; [8] »A onym którzy są z swaru, i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, zapalczywość i gniew. [9] »Ucisk i ściśnienie nad każdą duszą człowieka popełniającego złe, i Żyda naprzód, i Greka. [10] »A chwała i cześć, i pokój wszelkiemu czyniącemu dobre, i Żydowi naprzód, i Grekowi. [11] »Nie masz bowiem względu na osoby u Boga. [12] »Bo którzykolwiek bezzakonnie zgrzeszyli, bezzakonnie też poginą; a którzykolwiek w zakonie zgrzeszyli, przez zakon będą sądzeni. [13] »(Abowiem nie słuchacze zakonu sprawiedliwymi u Boga; ale czyniciele zakonu usprawiedliwieni będą. [14] »Bo gdyż poganie, którzy zakonu nie mają z przyrodzenia, co jest zakonu czynią, ci zakonu nie mając, sami sobie są zakonem; [15] »Którzy okazują uczynek zakonu napisany na sercach swych, gdy wespół świadczy ich sumnienie, i wespół między sobą myśli oskarżają, abo też wymawiają.) [16] »W dzień gdy osądzi Bóg skryte rzeczy ludzkie, według Ewanieliey mojej, przez Jezusa Christusa. [17] »Oto, ty Żydem nazwany bywasz, i przestawasz na zakonie, i chłubisz się w Bogu. [18] »I znasz wolą jego, i doświadczasz rzeczy przewyższających, będąc wyćwiczony z zakonu. [19] »I ufasz, że ty sam wodzem jesteś ślepych, światłością onych którzy są w ciemności, [20] »Ćwiczycielem bezrozumnych, nauczycielem niemowiątek, który masz wykształtowanie znajomości i prawdy w zakonie. [21] »Ucząc tedy drugiego, siebie samego nie uczysz? Obwoływając żeby nie kraść, kradniesz? [22] »Mówiąc żeby nie cudzołożyć, cudzołożysz? brzydząc się bałwany, świętokradziestwo pełnisz? [23] »Który się w zakonie chłubisz, przez przestępowanie zakonu Boga lżysz? [24] »Abowiem imię Boże dla was bluźnione bywa między Pogany, jako napisano jest. [25] »Abowiemci obrzeska jest pożyteczna, jeślibyś zakon czynił; a jeślibyś przestępcą zakonu był, obrzeska twoja, nieobrzeską się stała. [26] »Jeśliby tedy nieobrzeska praw zakonnych strzegła, azaż nieobrzeska jego za obrzeskę nie będzie poczytana? [27] »I osądzi ona z przyrodzenia nieobrzeska zakon pełniąca, ciebie, który przez literę i obrzeskę jesteś przestępcą zakonu? [28] »Abowiem nie on, który jest na jawiu, Żydem jest; ani ona która jest na jawiu na ciele, obrzeska jest. [29] »Ale który jest w skrytości, on Żydem jest, i obrzeska serca, w duchu, nie w literze; którego chwała nie z ludzi, ale z Boga. 
«  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2 List do Rzymian 3  »