Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Rzymian » Rozdział 3
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Któraż tedy zacność Żyda? abo co za pomoc obrzeski? [2] »Wielka wszelakim sposobem. Abowiem napierwszać to jest, iż im zwierzone były one wyroki Boże. [3] »Bo cóż na tym, jeśli nie uwierzyli niektórzy? azaż niedowiarstwo ich wiarę Bożą niszczy? [4] »Niech to nie będzie! A niech będzie Bóg prawdziwy, a wszelki człowiek kłamca; jako napisano jest: Abyś był usprawiedliwiony w mowach twoich, i zwyciężyłbyś gdy ty sądzisz. [5] »A jeśli niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, cóż rzeczemy? Azaż niesprawiedliwy Bóg który przywodzi gniew? (Wedle człowieka mówię.) [6] »Niech to nie będzie! Inaczej jakoż będzie Bóg sądził świat? [7] »Bo jeśli prawda Boża w moim kłamstwie obfitowała ku chwale jego, cóż jeszcze i ja jako grzesznik bywam osądzon? [8] »A nie raczej (jako bluźnieni bywamy, i jako powiedają niektórzy iż my mówimy) że czynić będziemy złe rzeczy iżby przyszły dobre? Których potępienie sprawiedliwe jest. [9] »Cóż tedy? mamyli co nad nie? żadnym sposobem; bośmy przedtym przyczyny pokazali, iż i Żydowie i Grekowie wszyscy pod grzechem są. [10] »Jako napisano jest, iż nie masz sprawiedliwego i jednego; [11] »Nie masz rozumiejącego, nie masz ktoby szukał Boga. [12] »Wszyscy się odchylili, społu sstali się niepożytecznymi; niemasz czyniącego dobrotliwości, niemasz aż do jednego. [13] »Grobem otwartym jest gardło ich; językami swymi zdradzali, jad Aspidów pod wargami ich. [14] »Których usta przeklinania i gorzkości napełnione są. [15] »Prędkie nogi ich są ku rozlewaniu krwie. [16] »Skruszenie i znędzenie na drogach ich. [17] »I drogi pokoju nie poznali. [18] »Niemasz bojaźni Bożej przed oczyma ich. [19] »A wiemy, iż cokolwiek zakon mówi, onym którzy w zakonie są mówi; aby wszelkie usta były zatulone, i winienby został wszytek świat Bogu. [20] »Przeto iż z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed nim; bo przez zakon poznanie grzechu. [21] »Lecz teraz bez zakonu sprawiedliwość Boża jest objawiona, wyświadczona od zakonu i Proroków. [22] »A sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Christusa, ku wszytkim i nad wszytkimi wierzącymi; nie masz bowiem różnice. [23] »Abowiem wszyscy zgrzeszyli, i ustawają w chwale Bożej. [24] »Usprawiedliwieni darmo oną jego łaską, przez okupienie które jest w Christusie Jezusie. [25] »Którego wprzód postanowił Bóg ubłagalnią przez wiarę, w jego krwi, ku okazaniu sprawiedliwości swej, przez odpuszczenie onych, które się przed tym sstały, grzechów. [26] »W znaszaniu Bożym, ku okazaniu sprawiedliwości jego w teraźniejszym czasie; aby był on sprawiedliwy, i usprawiedliwiający onego który jest z wiary Jezusowej. [27] »Gdzież tedy chluba? Wyrzucona jest. Przez któryż zakon? uczynkówli? nie; ale przez zakon wiary. [28] »Zamykamy tedy, iż wiarą bywa usprawiedliwiony człowiek bez uczynków zakonu. [29] »Izali Żydów tylko jest Bóg? izali też nie Poganów? Zaiste i Poganów. [30] »Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzeskę z wiary, i nieobrzeskę przez wiarę. [31] »Zakon tedy niszczymy przez wiarę? Niech to nie będzie! owszem zakon stanowimy. 
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »