Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Koryntian » Rozdział 1
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł wezwany Apostołem Jezusa Christusa, przez wolą Bożą, i Sostenes brat. [2] »Zborowi Bożemu bedącemu w Koryntcie, poświęconym w Christusie Jezusie, wezwanym świętym, ze wszytkimi wzywającymi imienia Pana naszego Jezusa Christusa na wszelkim miejscu, i ich, i naszym. [3] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Christusa. [4] »Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was, dla łaski Bożej która jest dana wam w Jezusie Christusie; [5] »Iż we wszytkim jesteście ubogaceni w nim, w wszelkiej mowie, i w wszelkiej umiejętności; [6] »Jako świadectwo Christusowe utwierdzone jest w was. [7] »Tak iż wam nie zchodzi na żadnym darowaniu, oczekawającym objawienia Pana naszego Jezusa Christusa. [8] »Który też utwierdzi was aż do końca nie obwinionymi w dzień Pana naszego Jezusa Christusa. [9] »Wiernyć on Bóg, przez którego jesteście wezwani do społeczności syna jego Pana naszego Jezusa Christusa. [10] »A proszę was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Christusa, abyście toż mówili wszyscy, i iżby nie były miedzy wami rozerwania, ale żebyście byli sposobieni w jednaki umysł i w jednakie zdanie. [11] »Abowiem oznajmiono mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, iż poswarki miedzy wami są. [12] »A mówię to, iż każdy z was mówi: Jaciem jest Pawłów, a jam Apollów, a ja Kiefin, a ja Christusów. [13] »Rozdzielonyż jest Christus? Azaż Paweł ukrzyżowany jest za was? abo na imię Pawłowe ponurzeni jesteście? [14] »Dziękuję Bogu iżem żadnego z was nie ponurzał jedno Kryspa i Gaia. [15] »Aby kto nie rzekł żem na moje imię ponurzał. [16] »A ponurzałem i Stefanin dom; nad to, nie wiem jeślim kogo drugiego ponurzał. [17] »Bo nie posłał mię Christus ponurzać, ale Ewanielią przepowiedać; nie w mądrości mowy, aby się nie stał próżnym krzyż Christusów. [18] »Abowiem mowa o onym krzyżu, onymci którzy giną głupstwem jest; a nam którzy bywamy zachowani, mocą Bożą jest. [19] »Bo jest napisano: Wytracę mądrość onych mądrych, i rozum onych rozumnych odrzucę. [20] »Gdzież mądry? gdzież uczony w piśmie? gdzież badacz wieku tego? zali w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego? [21] »Abowiem ponieważ w mądrości Bożej nie poznał świat przez mądrość Boga, upodobało się Bogu przez ono głupstwo obwoływania zbawić wierzące. [22] »Ponieważ i Żydowie znamienia żądają, i Grekowie mądrości szukają. [23] »A my obwoływamy Christusa ukrzyżowanego, Żydomci zgorszeniem, a Grekom głupstwem; [24] »A samym wezwanym i Żydom i Grekom przepowiedamy Christusa Bożą mocą, i Bożą mądrością. [25] »Iż ono głupstwo Boże mędrsze nad ludzi jest; i ona mdłość Boża, mocniejsza nad ludzi jest. [26] »Bo widzicie powołanie wasze, bracia, iż nie wiele mądrych wedle ciała, nie wiele możnych, nie wiele zacnie urodzonych. [27] »Ale głupie rzeczy świata wybrał Bóg, aby mądre zawstydził; a słabe świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocne; [28] »A podło urodzone świata i nizacz poczytane wybrał Bóg, i one których niemasz, aby one, które są, zniszczył; [29] »Aby się nie chłubiło żadne ciało przed nim. [30] »Lecz z niego wy jesteście w Christusie Jezusie, który się sstał nam mądrością od Boga, i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem; [31] »Aby, jako jest napisano: Kto się chłubi, w Panu się niech chłubi. 
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »