Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Koryntian » Rozdział 10
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A niechcę abyście nie wiedzieli, bracia, iż Ojcowie naszy wszyscy pod obłokiem byli, i wszyscy przez morze przeszli. [2] »I wszyscy na Moyzesza ponurzeni byli, w onym obłoku i w onym morzu; [3] »I wszyscy jedenże pokarm duchowny jedli; [4] »I wszyscy jednoż picie duchowne pili. Abowiem pili z duchownej, która za nimi szła, skały; A ona skała była Christus. [5] »Ale w wielu z nich nie upodobało się Bogu. Abowiem porażeni są na puszczy. [6] »A te rzeczy wzormi naszymi były, ku temu abyśmy my nie byli pożądającymi złych rzeczy, jako też oni pożądali. [7] »Ani bałwochwalcami sstawajcie się, jako niektórzy z nich, jako jest napisano: Siadł lud jeść, i pić, i wstali igrać. [8] »Ani się wszeteczeństwa dopuszczajmy, jako niektórzy z nich wszeteczeństwa się dopuszczali, i poległo ich jednego dnia, dwadzieścia i trzy tysięcy. [9] »Ani kuśmy Christusa, jako też niektórzy z nich kusili, i od wężów poginęli. [10] »Ani szemrzycie, jako też niektórzy z nich szemrali, i poginęli od zagubiciela. [11] »A te wszytkie rzeczy jako wzory przydały się im, a napisane są dla napominania naszego, na które one końce wieków przyszły. [12] »Przeto, kto mniema żeby stał, niech patrza by nie padł. [13] »Pokuszenie was nie zięło jedno ludzkie; ale wierny Bóg, który nie dopuści, abyście wy kuszeni byli, nad to co możecie; ale uczyni z pokuszeniem też wyście, abyście mogli wy znosić. [14] »Przetoż bracia moi mili! uciekajcie od bałwochwalstwa. [15] »Jako rostropnym mówię; rozsądźcie wy co powiedam. [16] »Kubek błogosławieństwa który błogosławimy, izali społecznością krwie Christusowej nie jest? chleb który łamiemy, izali społecznością ciała Christusowego nie jest? [17] »Abowiem jeden chleb jest, jednym ciałem wiele nas jest; bo wszyscy z jednego chleba część bierzemy. [18] »Patrzcie na Izraela wedle ciała; izaż oni którzy jedzą ofiary, ucześniki ołtarza nie są? [19] »Cóż tedy mówię? iżby bałwan miał czym być, abo iżby to co jest bałwanom ofiarowano, miało czym być? [20] »Owszem to mówię, iż to co ofiarują Pogani, czartom ofiarują, a nie Bogu. A niechcę abyście wy ucześniki czartów byli. [21] »Nie możecie kubka Pańskiego pić, i kubka czartów; nie możecie stołu Pańskiego być ucześniki, i stołu czartów. [22] »Abo drażnimy Pana? Izali mocniejszy niż on jesteśmy? [23] »Wszytkie rzeczy mi wolne, ale nie wszytkie pożyteczne, wszytkie mi wolne, ale nie wszytkie budują. [24] »Nikt niechaj, co jest jego, nie szuka, ale co jest drugiego każdy. [25] »Cokolwiek w jatce przedawają, jedzcie, nic się nie pytając dla sumnienia. [26] »Abowiem Pańska jest ziemia, i napełnienie jej. [27] »A jeśli kto wzywa was z niewiernych, a chcecie iść, wszytko coby kładziono przed was, jedzcie, nic się nie pytając dla sumnienia. [28] »A jeśliby kto wam rzekł: To bałwanom jest ofiarowano, nie jedzciesz, dla onego który oznajmił, i dla sumnienia. Abowiem Pańska jest ziemia, i napełnienie jej. [29] »A dla sumnienia powiedam, nie twego, ale onego drugiego. Abowiem przecz wolność moja sądzona bywa od innego sumnienia? [30] »A jeśli ja z dzięką pożywam, czemuż w tym bluźniony bywam, za co ja dziękuję? [31] »Choć tedy jecie, choć pijecie, choć co czynicie, wszytko ku chwale Bożej czyńcie. [32] »Bez obrażenia bądźcie, i Żydom, i Grekom, i Zborowi Bożemu. [33] »Jako się i ja wszytkim we wszytkich rzeczach podobam, nie szukając mego pożytku, ale onego, który wiela ich jest, aby byli zbawieni. 
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »