Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Koryntian » Rozdział 11
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Naśladowcami moimi bądźcie, jako i ja Christusowym. [2] »A chwalę was! bracia, iż wszytkie moje nauki pamiętacie, a jakom podał wam, podania moje trzymacie. [3] »A chcę abyście wiedzieli, iż każdego męża głową Christus jest; a głową niewiasty mąż; a głową Christusową, Bóg. [4] »Każdy mąż modlący się, abo prorokujący, na głowie co mając, sromoci swoję głowę. [5] »A każda niewiasta modląca się abo prorokująca nie nakrytą głową, sromoci głowę swą; Boć to jedno jest a toż, jakoby ogolona była. [6] »Abowiem jeśli się nie przykrywa niewiasta, niechże się też strzyże; a jeśli szkarada rzecz jest niewieście strzydz się, abo golić, niechże się przykrywa. [7] »Abowiem mążci nie powinien zakrywać głowy, wyobrażeniem i chwałą Bożą będąc; a niewiasta chwałą mężową jest. [8] »Bo nie jest mąż z niewiasty, ale niewiasta z męża. [9] »Abowiem nie jest stworzony mąż dla niewiasty, ale niewiasta dla męża. [10] »A przetoż powinna niewiasta zwierzchność mieć na głowie, dla Aniołów. [11] »Wszakoż ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża, w Panu jest. [12] »Jako bowiem niewiasta z męża jest, tak i mąż przez niewiastę; a te rzeczy wszytkie z Boga. [13] »Sami u siebie rozsądźcie, przystoili niewieście nie przykrytej Bogu się modlić? [14] »Azaż samo przyrodzenie nie uczy was, iżci mężowi gdyby włosy zapuszczał, zelżywością jemu jest. [15] »A niewiasta gdy włosy zapuści, chwała jej jest; przeto iż włosy za przykrycie dane są jej. [16] »A jeśli się kto zda sprzecznym być, my takiego obyczaju odkrywania głów nie mamy, ani Zbory Boże. [17] »A to roskazując nie chwalę, iż nie ku lepszemu, ale ku gorszemu zchadzacie się. [18] »Abowiem naprzódci gdy się zchodzicie wy do Zboru, słyszę iż rozerwania miedzy wami bywają; i część niejaką wierzę. [19] »Abowiem potrzeba żeby też miedzy wami Heretyctwa były, aby ci którzy są doświadczeni sstali się jawnymi miedzy wami. [20] »Gdy się tedy wy schodzicie w jedno, nie jest to Pańską wieczerzą jeść. [21] »Każdy bowiem własną wieczerzą wprzód odprawuje w jedzeniu; i tenci łaknie, a ów jest syty. [22] »Zali domów nie macie ku jedzeniu i piciu? abo Zborem Bożym gardzicie, i zawstydawacie one którzy nie mają? Cóż wam rzekę? pochwalęli was w tym? nie chwalę. [23] »Abowiem ja wziąłem od Pana com też podał wam, iż Pan Jezus onej nocy której był wydan, wziął chleb; [24] »A podziękowawszy złamał, i rzekł: Bierzcie, jedzcie; to moje jest ono ciało, które się za was łamie; to czyńcie na moje przypominanie. [25] »Także i kubek po wieczerzy, mówiąc: Ten kubek onym nowym Testamentem jest w mojej krwi; To czyńcie, ilekroćbyście z niego pili, na moje przypominanie. [26] »Abowiem ilekroćbyście jedli chleb ten, i kubekbyście ten pili, onę śmierć Pańską opowiedacie, ażby przyszedł. [27] »A tak ktoby jadł chleb ten, abo pił on kubek Pański niegodnie, winien będzie onego ciała i krwie Pańskiej. [28] »A niech doświadczy człowiek samego siebie, a tak z chleba tego niech je, i z kubka niech pije. [29] »Abowiem który je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozsądzając onego ciała Pańskiego. [30] »Dla tego miedzy wami wiele niemocnych i chorych, i zasnęło ich nie mało. [31] »Bo gdybyśmy samych siebie rozsądzali, nie bylibyśmy osądzeni. [32] »Lecz osądzeni będąc, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni. [33] »A tak bracia moi, gdy się zchodzicie ku jedzeniu, jedni drugich oczekawajcie. [34] »A jeśli kto łaknie, doma niechaj je, abyście się na sąd nie zchodzili. A drugie rzeczy gdy przyjdę, rozrządzę. 
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »