Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Koryntian » Rozdział 5
«  1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zgoła słychać miedzy wami wszeteczeństwo, a takie wszeteczeństwo, które ani miedzy Pogany mianowane, tak że żonę niektóry ojcowę ma. [2] »A wyście się nadęli, i raczej nie żałowaliście, aby był odjęt z pojśrzodku was który uczynek ten uczynił? [3] »Jać bowiem jako nie obecny ciałem, lecz obecny duchem, jużem osądził jako obecny, onego który tak to uczynił, [4] »(Gdy się w imię Pana naszego Jezusa Christusa zgromadzicie wy i z moim duchem, z mocą Pana naszego Jezusa Christusa) [5] »Oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zachowan w on dzień Pana Jezusa. [6] »Nie dobra chłuba wasza. Niewieciesz iż trocha kwasu całe zadziałanie zakwasza? [7] »Wyczyśćciesz tedy on stary kwas, abyście byli nowym zadziałaniem, jako jesteście przaśnymi; abowiem ona Pascha nasza za nas ofiarowana jest, Christus. [8] »A także świećmy, nie w kwasie starym, ani w kwasie przewrotności i złości, ale w przaśnikach szczyrości i prawdy. [9] »Pisałem wam w liście, abyście się nie mieszali z wszetecznymi. [10] »A nie zgoła z wszetecznymi świata tego, abo z łakomcami, abo z drapieżcami, abo z bałwochwalcami; Inaczej, powinnibyście z świata wyniść. [11] »A teraz pisałem wam abyście się nie mieszali, jeśli który, bratem nazwany będąc, byłby wszetecznikiem abo łakomcą, abo bałwochwalcą, abo łającym, abo pijanicą, abo drapieżcą; żebyście z takowym ani jedli. [12] »Co bowiem mnie należy i postronne sądzić? a zaż onych, którzy wewnątrz są, wy nie sądzicie? [13] »A postronne Bóg sądzi. Odejmicie tedy onego złego z was samych. 
«  1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6  »