Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Koryntian » Rozdział 7
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o tych rzeczach, o którycheście mi pisali, dobrze człowiekowi niewiasty się nie tykać. [2] »Wszakże dla warowania się wszeteczeństw, niech każdy własną żonę ma, a każda niech własnego męża ma. [3] »Żenie niech mąż powinną powolność oddaje; a także i żona mężowi. [4] »Żona własnym ciałem nie władnie, ale mąż; a także i mąż własnym ciałem nie władnie, ale żona. [5] »Nie oszukawajcie jeden drugiego, oprócz nieco wżdy z zezwolenia na czas, abyście wolniejszy byli na post i modlitwę; A zasię społu się zchodźcie, aby was nie kusił szatan, dla niepowścięgliwości waszej. [6] »A to mówię według pofolgowania, nie według roskazania. [7] »Abowiem chciałbym aby wszyscy ludzie byli jakom i ja sam; ale każdy własne darowanie ma od Boga, jedenci tak, a drugi owak. [8] »A mówię bezżennikom, i wdowam, dobrze im jest, jeśliby trwali jako i ja. [9] »A jeśli się nie wstrzymawają, niechże w małżeństwo wstąpią; Bo lepiej w małżeństwo wstąpić, niż upalenie cierpieć. [10] »A w małżeństwie będącym roskazuję, nie ja, ale Pan, iżby się żona od męża nie odłączała. [11] »A jeśliby się też odłączyła, niechajże trwa bez małżeństwa, abo się niech z mężem pojedna; a mąż żony niech nie opuszcza. [12] »A inszym ja mówię, nie Pan: Jeśli który brat żonę ma niewierną, a ona zezwala mieszkać z nim, niech jej nie opuszcza. [13] »A żona która ma męża niewiernego, a on zezwala mieszkać z nią, niech nie opuszcza go. [14] »Abowiem poświęcony jest mąż niewierny przez żonę, i poświęcona jest żona niewierna przez męża; inaczej, dziatki wasze nieczystymi są, a teraz świętymi są. [15] »A jeśli się niewierny odłącza, niechże się odłącza; nie jest zniewolon brat abo siostra w takowych rzeczach; a w pokoju wezwał nas Bóg. [16] »Cóż bowiem wiesz żono, jeśli męża zbawisz? abo co wiesz mężu, jeśli żonę zbawisz? [17] »Ale jako każdemu udzielił Bóg, jako każdego wezwał Pan, tak niech postępuje; i także we Zborzech wszytkich rozrządzam. [18] »Obrzezanym kto wezwany jest? niechaj nie przywodzi nieobrzeski; W nieobrzesce kto wezwany jest? niechaj się nie obrzezuje. [19] »Obrzeska nic nie jest, i nieobrzeska nic nie jest, ale zachowanie przykazań Bożych. [20] »Każdy w wezwaniu w którym jest wezwany, w tymże niech trwa. [21] »Niewolnikiem jesteś wezwany? niedbajże o to; ale jeśli też możesz wolnym być, raczej tego używaj. [22] »Abowiem on który w Panu jest wezwany niewolnikiem, wolnym Panu jest; także też który jest wolnym wezwany, niewolnikiem jest Christusowym. [23] »Zapłatąście kupieni, nie bądźciesz niewolniki ludzkimi. [24] »Każdy w czym jest wezwan, bracia, w tym niech trwa, przed Bogiem. [25] »A o pannach roskazania Pańskiego nie mam; wszakoż zdanie daję, jako ten który z miłosierdzia dostał od Pana być wiernym. [26] »Rozumiem tedy to dobrą rzeczą być dla nadchodzącej potrzeby, iż dobra rzecz człowiekowi tak być. [27] »Obowiązanyś żoną? nie szukajże rozwiązania; Rozwiązanyś od żony? nie szukajże żony. [28] »A jeslibyś się też ożenił, nie zgrzeszyłeś; i jeśliby szła za mąż panna, nie zgrzeszyła; wszakże ucisk w ciele mieć będą takowi; A ja wam folguję. [29] »A to mówię, bracia: Iż czas skrócony napotym jest; aby i oni którzy mają żony, jakoby nie mającymi byli; [30] »A którzy płaczą, jakoby nie płaczącymi, a którzy się weselą, jakoby się nie weselącymi; a którzy kupują, jakoby nie dzierżącymi. [31] »A którzy używają świata tego, jakoby nazbyt nie używającymi; Bo przemija kształt świata tego. [32] »A chcę abyście wy bez pieczołowania byli. Bezżennik pieczołuje się o rzeczach Pańskich, jakoby się podobał Panu; [33] »A który się ożenił, pieczołuje się o rzeczach świeckich, jakoby się podobał żenie. [34] »Rozdzielone są i żona i panna; która nie szła za mąż, pieczołuje się o rzeczach Pańskich, aby była świętą, i ciałem i duchem; A która szła za mąż, pieczołuje się o rzeczach świeckich, jakoby się podobała mężowi. [35] »A to ku waszemu pożytkowi mówię; nie abym sidło na was wrzucił, ale ku uczciwemu waszemu i sposobnemu trzymaniu się Pana, bez roztargnienia. [36] »A jeśli kto rozumie, iżby sromota była pannie jego, jeśli już zaszła w lata, a tak musiało być; co chce niech czyni, nie grzeszy; niech w małżeństwo wstąpią. [37] »A kto trwa statecznym w sercu swym, nie mając potrzeby, a zwierzchność ma nad swą własną wolą, i to osądził w sercu swym, aby zachował swoję pannę, dobrze czyni. [38] »A tak i który daje za mąż, dobrze czyni; a który nie daje za mąż, lepiej czyni. [39] »Żona związana jest Zakonem póki żywie mąż jej; a jeśliby zasnął mąż jej, wolna jest aby szła za kogo chce; tylko aby w Panu. [40] »Ale szczęśliwsza jest jeśliby tak trwała, wedle mego zdania; a zda mi się, że i ja ducha Bożego mam. 
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »