Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Koryntian » Rozdział 8
«  1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o rzeczach bałwanom ofiarowanych, wiemy, iż wszyscy umiejętność mamy. Umiejętność nadyma, a miłość buduje. [2] »A jeśli kto mniema żeby umiał co, jeszcze nic niewie jako potrzeba wiedzieć. [3] »Lecz jeśli kto miłuje Boga, ten poznan jest od niego. [4] »O jedzeniu tedy rzeczy bałwanom ofiarowanych, wiemy iż nic nie jest bałwan na świecie, a iż żaden Bóg inszy nie jest, jedno jeden. [5] »Abowiem choć są które zowią Bogami, choć w niebie, choć na ziemi; (jakoż jest Bogów wiele, i Panów wiele.) [6] »Ale u nas jeden jest Bóg on Ociec, z którego one wszytkie rzeczy, a my ku niemu; i jeden pan Jezus Christus, przez którego one wszytkie rzeczy, a my przezeń. [7] »Ale nie we wszytkich jest ona umiejętność, ale niektórzy z sumnieniem bałwana aż do tąd, jako rzecz bałwanom ofiarowaną, jedzą; a sumnienie ich, mdłe będąc, pokalane bywa. [8] »A pokarm nas nie zaleca Bogu; bo choćbyśmy jedli, nic nam nie przybywa; choćbyśmy i nie jedli, nic nam nie ubywa. [9] »A patrzcie aby jako zwierzchność wasza ta ku obrażeniu nie była mdłym. [10] »Abowiem jeśliby kto ujźrzał ciebie, który masz umiejętność, w bałwochwalni siedzącego, azaż sumnienie onego który niemocny jest nie będzie zbudowane ku jedzeniu rzeczy bałwanom ofiarowanych? [11] »I zginie on niemocny brat za oną twoją umiejętnością, dla którego Christus umarł? [12] »A tak grzesząc przeciw braciej, i bijąc ich sumnienie mdłe, przeciw Christusowi grzeszycie. [13] »A przeto jeśli pokarm zgarsza brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. 
«  1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9  »