Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Efezjan » Rozdział 2
«  List do Efezjan 1 List do Efezjan 2 List do Efezjan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I was którzyście byli umarłymi dla upadków i grzechów, [2] »W którycheście niekiedy chodzili wedle wieku świata tego, według książęcia zwierzchność mającego na powietrzu, ducha onego który teraz skutek pokazuje w synach nieposłuszeństwa. [3] »Między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy, w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc chcenia ciała i myśli; i byliśmy dziećmi gniewu z przyrodzenia, jako i drudzy. [4] »Lecz Bóg bogatym będąc w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą umiłował nas, [5] »Nas też którzyśmy byli umarłymi dla upadków, społu żywymi uczynił z Christusem; (łaską jesteście zbawieni;) [6] »I pospołu wzbudził, i pospołu posadził na niebiesiech w Christusie Jezusie; [7] »Aby okazał w wiekach nadchodzących ono przewyższające bogactwo łaski swej, w dobrotliwości przeciwko nam w Christusie Jezusie. [8] »Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę; i to nie z was; Boży to dar; [9] »Nie z uczynków, aby się kto nie chłubił. [10] »Jego bowiem jesteśmy uczynieniem, stworzeni w Christusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtym nagotował Bóg, abyśmy w nich chodzili. [11] »Przetoż pamiętajcie, że wy niekiedy będąc Poganie w ciele, którzyście byli nazwani nieobrzeską od onej, która bywa nazwana obrzeską w ciele, rękoma uczynionej; [12] »Iżeściebyli, czasu onego kiedyście byli bez Christusa, oddaleni od rzeczypospolitej Izraelskiej, i obcymi od umów, obietnice nadzieje nie mając, i bez Boga na świecie. [13] »A teraz będąc w Christusie Jezusie, wy, którzyście niekiedy byli daleko, bliskoście się sstali we krwi Chrisytusowej. [14] »On bowiem jest pokojem naszym, który uczynił oboje jednym, i śrzednią ścianę przegrodzenia rozrzucił, nieprzyjaźń przez ciało swe, [15] »Zakon przykazań, który zawisł w ustawach, skaziwszy; aby dwu stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój, [16] »I pojednałby obydwu w jednym ciele Bogu, przez krzyż, zabiwszy nieprzyjaźń przezeń. [17] »I przyszedszy opowiedział pokój wam którzyście daleko, i tym którzy blisko; [18] »Abowiem przezeń mamy przystęp oboi w jednym duchu do onego Ojca. [19] »Przeto tedy już więcej nie jesteście gośćmi i przychodniami, ale spółmieszczany z świętymi, i domowniki Bożymi. [20] »Przybudowani na fundamencie Apostołów i Proroków, gdzie jest przedniejszym węgłowym kamieniem jego Jezus Christus; [21] »Na którym wszytko budowanie społu przystosowane roście w przybytek święty w Panu; [22] »Na którym też i wy społu budujcie się w mieszkanie Boże w duchu. 
«  List do Efezjan 1 List do Efezjan 2 List do Efezjan 3  »