Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Efezjan » Rozdział 4
«  List do Efezjan 3 List do Efezjan 4 List do Efezjan 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę tedy was ja więzień w Panu, abyście godnie postępowali onego wezwania, którym jesteście wezwani. [2] »Z wszelakim podłym o sobie rozumieniem, i cichością, z długocierpliwością, znaszając jedni drugich w miłości; [3] »Starając się abyście zachowali onę jedność ducha w zwiąsce pokoju. [4] »Abyście byli jednym ciałem, i jednym duchem, jako też jesteście wezwani w jednej nadziei onego wezwania waszego. [5] »Jeden Pan, jedna wiara, jedno ponurzenie; [6] »Jeden Bóg i Ociec wszystkich, który jest nad wszytki i po wszytkich, i we wszytkich was. [7] »Lecz każdemu z nas dana jest łaska wedle miary daru Christusowego; [8] »Dla tego mówi: Wstąpiwszy na wysokość, zagnał w niewolą pojmanie, i dał datki ludziam. [9] »A to, wstąpił, cóż jest, jedno iż też zstąpił był wprzód na te niższe strony ziemie? [10] »Który zstąpił, onże jest który też wstąpił nad wszytki niebiosa, aby dopełnił wszystkie rzeczy. [11] »I onże dał, niektóre Apostoły, a drugie Proroki, a drugie Ewanielisty, drugie też Pasterze, i Nauczyciele. [12] »Ku naprawie świętych, ku sprawie posługowania, ku budowaniu ciała Christusowego. [13] »Ażbyśmy zabieżeli wszyscy ku jedności wiary, i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę wzrostu onej zupełności Christusowej. [14] »Abyśmy więcej nie byli niemowiątkami chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki, przez fortylne oszukanie ludzkie, przez przewrotność ku podeściu zawiedzieniem. [15] »Ale prawdy się trzymając, w miłości róśćmy w onego we wszystkich rzeczach, który jest głową, Christus; [16] »Z którego wszytko ciało społu przystosowane, i społu złączone, przez każde spojenie usługowania, według skutecznej mocy w mierze każdej zosobna części, wzrost ciała czyni, ku zbudowaniu samego siebie w miłości. [17] »To tedy mówię, i oświadczam się w Panu, abyście wy więcej nie postępowali, jako i inszy Pogani postępują, w próżności umysłu swego, [18] »Zaćmieni na umyśle, będąc oddaleni od żywota Bożego, dla nieumiejętności która jest w nich, dla strętwienia serca ich. [19] »Którzy odżałowawszy, sami siebie udali na nie powścięgliwość, ku popełnianiu nieczystości wszelakiej z zbytecznością. [20] »Lecz wy nie takeście się nauczyli Christusa. [21] »Jeśliście go słuchali, i w nim wyuczeni jesteście, jako jest prawda w Jezusie; [22] »Żebyście odłożyli wy, według pierwszego obcowania, onego starego człowieka, który się kazi według pożądliwości omamienia. [23] »A iżbyście się odnowili duchem umysłu waszego. [24] »I przyoblekli onego nowego człowieka, który wedle Boga stworzony jest w sprawiedliwości, i świętobliwości prawdy. [25] »A przetoż odłożywszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźniem swym; iż jesteśmy jedni drugich członkami. [26] »Gniewacie się, i nie grzeszcie; słońce niech nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. [27] »Ani dawajcie miejsca dyabłu. [28] »Który kradł, niechaj więcej nie kradnie, lecz raczej niech pracuje, robiąc co jest dobrego rękoma, aby miał co udzielić potrzebującemu. [29] »Wszelka mowa zbótwiała niech z ust waszych nie wychodzi; ale jeśli która jest dobra ku zbudowaniu potrzebnemu, aby dała łaskę słuchającym. [30] »A nie zasmucajcie onego ducha świętego Bożego, przez którego zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. [31] »Wszelka gorzkość, i zapalczywość, i gniew, i krzykanie, i bluźnierzstwo, niech będzie odjęte od was, ze wszelaką złością. [32] »Lecz bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwymi, litościwymi, podarującymi sobie, jako i Bóg w Christusie podarował wam. 
«  List do Efezjan 3 List do Efezjan 4 List do Efezjan 5  »