Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 2
«  1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Abowiem sami wiecie, bracia, o weściu naszym do was, iż nie próżne było. [2] »Ale przedtym cierpiawszy, i zelżeni będąc, jako wiecie, w Filippiech, beśpiecznie poczęliśmy sobie w Bogu naszym, opowiedając u was Ewanielią Bożą z wielkim bojowaniem. [3] »Abowiem napominanie nasze nie było z zwodzenia ani z nieczystości, ani w zdradzie; [4] »Ale jakośmy doświadczani byli od Boga, żeby nam była zwierzona Ewanielia, tak mówimy, nie jako się ludziam podobając, ale onemu Bogu który doświadcza serc naszych. [5] »Abowiem nigdyśmy w mowie pochlebstwa nie byli doznani, jako wiecie, ani w pokryctwie łakomstwa: Bóg świadek. [6] »Ani szukając z ludzi chwały, ani od was, ani od inszych; [7] »Mogąc ciężarem być jako Christusowi Apostołowie, ale byliśmy skromnymi w pojśrzodku was; jakoby mamka ogrzewała swoje dziatki. [8] »Tak chętliwi będąc ku wam, upodobało się nam użyczyć wam nie tylko Ewanieliey Bożej, ale też i naszych dusz, dla tego iżeście miłymi nam byli. [9] »Abowiem pamiętacie, bracia, onę pracą naszę i kłopot; w nocy bowiem i wednie pracując, abyśmy nie obciążyli którego z was, obwoływaliśmy u was Ewanielią Bożą. [10] »Wyście świadkami i Bóg, jakośmy świątobliwie i sprawiedliwie, i bez przygany między wami którzyście uwierzyli, byli. [11] »Jako wiecie iżeśmy każdego z was, jako Ociec dziatki swoje, napominali was i cieszyli, [12] »I oświadczali, abyście postępowali godnie Boga który wezwał was do swego Królestwa i chwały. [13] »Dlatego i my dziękujemy Bogu bez przestanku, iż wy przyjąwszy mowę Bożą słyszaną od nas, przyjęliście nie jako mowę ludzką, ale (jako jest prawdziwie) jako mowę Bożą, która też skutek pokazuje w was wierzących. [14] »Abowiem wy naśladowcami sstaliście się, bracia, onych zborów Bożych, które są w Judskiey ziemi, w Christusie Jezusie, iżeście też rzeczy cierpieli i wy od własnych ziemków, jak i oni od Żydów. [15] »Którzy też Pana zabili Jezusa, i własne Proroki, i nas prześladowali; i Bogu się nie podobają, i wszytkim ludziam są przeciwni. [16] »Hamując nas żebyśmy Poganom nie mówili iżby byli zbawieni, na to aby wypełniali swoje grzechy zawsze. Lecz przyszedł na nie gniew do końca. [17] »A my bracia, osierociałymi będąc bez was na czas krótki, obliczem nie sercem, tym obficiej staraliśmy się oblicze wasze widzieć z wielką żądością. [18] »Dla tegośmy chcieli przyść do was, (ja Paweł zwłaszcza) i raz i drugi, lecz przekaził nam szatan. [19] »Któraż bowiem nasza nadzieja, abo wesele, abo korona przechwalania? Izali też nie wy przed Panem naszym Jezusem Christusem w ono jego przyście? [20] »Wy bowiem jesteście chwałą naszą i weselem. 
«  1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3  »