Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 4
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nawet tedy, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, jakoście wzięli od nas jako potrzeba wam chodzić i podobać się Bogu, abyście obfitowali więcej. [2] »Wiecie bowiem które roskazania daliśmy wam przez Pana Jezusa. [3] »Abowiem ta jest wola Boża, ono poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa; [4] »Aby umiał każdy z was swoje naczynie trzymać w poświęceniu i uczciwości. [5] »Nie w cierpieniu pożądliwości, jako i Pogani którzy nie znają Boga. [6] »Nie przeceniając ani łakomie oszukawając w sprawie brata swego: Przeto iż zemścicielem jest Pan wszytkich tych rzeczy, jakośmy i przedtym powiedali wam, i oświadczali się. [7] »Bo nie wezwał nas Bóg ku nieczystości, ale w świątobliwości. [8] »A przeto który to odrzuca, nie człowieka odrzuca, ale Boga, który też dał ducha swego świętego między nas. [9] »A o miłości braterskiej, potrzeby nie macie, abym wam pisał; abowiem sami wy od Boga nauczeni jesteście, abyście miłowali jedni drugie. [10] »Bo też czynicie to przeciwko wszytkiej braciej, którzy są we wszytkiej Macedoniey. Lecz prosimy was, bracia, iżbyście obfitowali więcej. [11] »I uprzejmie się starali abyście się uspokoili, i pilnowali własnych rzeczy, i robili własnymi rękami waszymi, jakośmy wam roskazali; [12] »Abyście postępowali przystojnie ku postronnym, a żadnego nie potrzebowali. [13] »A niechcę abyście nie wiedzieli, bracia, o onych którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy którzy nie mają nadzieje. [14] »Abowiem jeśli wierzymi iż Jezus umarł i powstał, tak też Bóg one którzy zasnęli przez Jezusa, przywiedzie z nim. [15] »Bo to wam powiedamy w mowie Pańskiej: Iż my żywiący, pozostawieni na ono przyście Pańskie, nie uprzedzimy onych którzy zasnęli. [16] »Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanielskim, i z trąbą Bożą, zstąpi z nieba; a pomarli w Christusie, powstaną pierwej. [17] »Potym my żywiący pozostawieni, społu z nimi porwani będziemy w obłokach, naprzeciwko Panu na powietrze; a tak zawsze z Panem będziemy. [18] »A tak pocieszajcie jedni drugie mowami tymi. 
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »