Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 5
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o czasiech i chwilach, bracia, potrzeby nie macie aby wam pisano. [2] »Sami bowiem dostatecznie wiecie, iż on dzień Pański, jako złodziej w nocy, tak przyjdzie. [3] »Bo kiedy mówić będą: Pokój i beśpieczeństwo; tedy nagłe na nie przypadnie zatracenie, jako ból niewiasty brzemiennej, a nie ucieką. [4] »Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby on dzień was jako złodziej miał ogarnąć. [5] »Wszyscy wy synowie światłości jesteście, i synowie dnia; nie jesteśmy nocy ani ciemności. [6] »Przeto tedy nie śpimy jako i inszy, ale czujmy i bądźmy trzeźwiemi. [7] »Którzy bowiem śpią, w nocy śpią; i którzy się upijają, w nocy się upijają. [8] »Lecz my dnia synmi będąc, bądźmy trzeźwi, przyoblókszy pleszek wiary i miłości; a przyłbicę nadzieje zbawienia. [9] »Gdyż nie postawił nas Bóg na gniew, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana naszego Jezusa Christusa, [10] »Który umarł za nas; aby choćbyśmy czuli, choćbyśmy spali, społubyśmy z nim żyli. [11] »Przetoż napominajcie jedni drugie, i budujcie jedni drugie, jako też czynicie. [12] »A prosimy was, bracia, abyście poznali ty którzy pracują między wami, i którzy są przełożonymi waszymi w Panu, i napominają was. [13] »A iżbyście ważyli je wielce, w miłości, dla sprawy ich. Pokój zachowajcie między sobą. [14] »A prosimy was, bracia, napominajcie nieporządne, cieszcie ludzie małego serca, znaszajcie niemocne, długocierpliwymi bądźcie przeciwko wszytkim. [15] »Baczcie aby kto złym za złe komu nie oddawał; ale zawżdy dobrego naśladujcie, i jedni ku drugim i ku wszytkim. [16] »Zawsze się weselcie; [17] »Bez przestanku się módlcie; [18] »We wszytkim dziękujcie; ta bowiem jest wola Boża w Jezusie Christusie ku wam. [19] »Ducha nie zagaszajcie; [20] »Proroctwa nie nizacz poczytajcie. [21] »Wszytkich rzeczy doświadczajcie; dobrego się trzymajcie; [22] »Od wszelakiego kształtu złości wstrzymawajcie się. [23] »A sam Bóg pokoju niech poświęci was całe doskonałymi; a zupełny wasz duch, i dusza, i ciało bez przygany w przyście Pana naszego Jezusa Christusa niech będą zachowane. [24] »Wiernyć jest on który wzywa was, który też uczyni. [25] »Bracia! módlcie się za nami. [26] »Pozdrówcie bracia wszytkę w pocałowaniu świętym. [27] »Poprzysięgam was przez Pana, aby przeczytan był ten list wszytkiej świętej braciej. [28] »Łaska Pana naszego Jezusa Christusa z wami, Amen. 
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »