Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 5
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszego nie fukaj, ale napominaj jako Ojca; młodsze, jako bracią. [2] »Starsze niewiasty jako matki, młodsze jako siostry, we wszelakiej czystości. [3] »Wdowy czci, które prawdziwie wdowy są. [4] »A jeśli która wdowa dzieci abo wnuczęta ma, niech nauczają naprzód własny dom, aby pobożnym był, i wzajem oddawał przodkom; abowiem to jest dobra, i przyjemna przed Bogiem. [5] »A która prawdziwie wdowa jest, i opuszczona, ma nadzieję w Bogu, i trwa w prośbach, i w modlitwach w nocy i we dnie; [6] »Lecz roskoszy pilnująca, żywiąc umarła. [7] »A to roskazuj, żeby nienaganionymi były. [8] »A jeśli która o własnych a nawięcej o domowych nie obmyślawa, wiary się zaprzała, i jest nad niewiernego gorsza. [9] »Wdowa niech będzie obrana, nie mniej lat sześcidziesiąt, która była jednego męża żoną; [10] »W uczynkach dobrych mając świadectwo, jeśli dzieci wychowała, jeśli goście przyjmowała, jeśli świętych nogi umywała, jeśli uciśnionym pomagała, jeśli każdego uczynku dobrego naśladowała. [11] »A młodszych wdów nie przyjmuj: Bo gdy się rozbujają przeciw Christusowi, za mąż iść chcą; [12] »Mając potępienie, iż pierwszą wiarę odrzuciły. [13] »A ktemu też próżnujące uczą się chodzić dom od domu; a nie tylko próżnujące, ale też pletliwe, lada czym się bawiące, mówiące co nie przystoi. [14] »Chcę tedy aby młodsze szły za mąż, dzieci rodziły, gospodarowały, żadnej przyczyny nie dawały przeciwnikowi ku złorzeczeniu. [15] »Abowiem się już niektóre obróciły za szatanem. [16] »Jeśli który wierny, abo wierna ma wdowy, niech im da dostatek, a niech nie będzie obciążony zbór, aby onym które są prawdziwie wdowy dostało. [17] »Którzy dobrze przodują starszy, dwojakiej czci niech będą godni poczytani; a nawięcej którzy pracują w mowie i nauczaniu. [18] »Mówi bowiem Pismo: Wołowi wymłacającemu zboże, nie zamkniesz gęby; I: Godzien jest rotnik zapłaty swej. [19] »Przeciwko starszemu oskarżenia nie przyjmuj, chyba na dwu abo trzech świadkach. [20] »Grzeszące, przed wszytkimi strofuj, aby i drudzy bojaźń mieli. [21] »Oświadczam się przed Bogiem, i Panem Jezusem Christusem, i wybranymi Anioły, abyś tych rzeczy strzegł bez wprzód osądzenia, nic nie czyniąc z przychylności. [22] »Ręku rychło ni na kogo nie wkładaj, ani bądź ucześnikiem grzechów cudzych: samego siebie czystym zachowaj. [23] »Nie pijaj więcej wody, ale wina po troszę używaj, dla żołądka twego, i częstych twoich chorób. [24] »Niektórych ludzi grzechy przedtym jawne bywają, uprzedzające na sąd; a za niektórymi idą pozad. [25] »Także też dobre uczynki przed tym jawne bywają; a te które się inaczej mają, zataić się nie mogą. 
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »