Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 6
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Którzykolwiek są pod jarzmem słudzy, niech własne Gospodarze wszelakiej czci godne być rozumieją; aby imię Boże i nauka nie była bluźniona. [2] »A którzy wierne mają gospodarze, niech ich nie wzgardzają dla tego, iż bracia są; ale tym więcej niech służą, iż wierni są, i mili, którzy onoż dobrodziejstwo przyjmują. Tych rzeczy nauczaj, i napominaj. [3] »Jeśli kto inaczej uczy, a nie przystępuje ku zdrowym mowam Pana naszego Jezusa Christusa, i ku onej która jest wedle pobożności nauce, [4] »Nadął się, nic nie umiejąc, ale chorując około gadek i sporów o słowiech; z których bywa zazdrość, swar, bluźnierzstwa, podejźrzenia złe, [5] »Przewrotne ćwiczenia skażonych ludzi na umyśle i pozbawionych prawdy, mniemających że zyskiem jest pobożność: Odstąpże od takowych. [6] »A jest zyskiem wielkim pobożność z przestawaniem na swym. [7] »Abowiem nie przynieśliśmy nic na świat, pewna iż też wynieść nic nie możemy. [8] »Ale mając pokarmy, i czym się okryć, na tym dosyć mieć będziemy. [9] »Lecz którzy chcą zbogacieć, wpadają w pokuszenie, i w sidło, i w pożądliwości wiele bezrozumnych i szkodliwych, które pogrążają ludzi na zatracenie, i zginienie. [10] »Abowiem korzeń wszytkich złych rzeczy jest łakomstwo; którego niektórzy pożądając, obłądzili się od wiary, i sami siebie sprzebijali boleści wielą. [11] »Lecz ty, o człowiecze Boży! tych rzeczy się chroń; a naśladuj sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, cierpliwości, skromności. [12] »Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się wiecznego żywota, do którego też jesteś wezwan, i wyznałeś dobre wyznanie przed wielu świadków. [13] »Roskazujeć przed Bogiem który żywymi czyni wszytkie rzeczy, i Christusem Jezusem który świadczył pod Poncyusem Piłatem dobre wyznanie; [14] »Abyś chował to przykazanie, bez zmazy, bez przygany, aż do oświecenia Pana naszego Jezusa Christusa. [15] »Które czasów własnych okaże on Szczęśliwy i sam tylko mocarz, Król Królujących, i Pan panujących; [16] »Który sam tylko ma nieśmiertelność, w światłości mieszkając nieprzystępnej; którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może; któremu niech będzie cześć i moc wieczna, Amen. [17] »Bogatym w teraźniejszym wieku roskazuj, aby nie wysoko rozumieli, ani nadzieje pokładali w niepewności bogactwa, ale w Bogu żywiącym, który użycza nam wszytkiego bogacie ku używaniu: [18] »Aby dobrze czynili, zbogacieli w uczynki dobre, łacnymi ku udzieleniu byli, użytymi; [19] »Skarbiąc samym sobie grunt dobry napotym, aby dostąpili wiecznego żywota. [20] »O Timotheuszu! tego co tobie zwierzono, strzeż, zchraniając się plugawych próżnomowności, i sprzeczania fałszywie mianowanej umiejętności; [21] »Którą niektórzy opowiedając, od wiary się odstrzelili. Łaska z tobą, Amen. 
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »