Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ty tedy synu mój! bądź umocnion w łasce, która jest w Christusie Jezusie. [2] »A rzeczy któreś słyszał odemnie przez wiele świadków, te przekładaj wiernym ludziom, którzy sposobni będą i drugich nauczać. [3] »Ty tedy cierp złe jako dobry żołnierz Jezusa Christusa. [4] »Żaden wojujący nie wikle się tego żywota sprawami, aby się onemu, który żołnierze przyjął, podobał. [5] »A jeśliby się też potykał kto, nie bywa koronowan, jeśliby się prawie nie potykał. [6] »Pracującemu oraczowi potrzeba pierwej owoce odbierać. [7] »Rozumiej coć mówię; a niech tobie dawa Pan wyrozumienie we wszem. [8] »Pamiętaj iż Jezus Christus wzbudzony jest od umarłych, który jest z nasienia Dawidowego wedle Ewanieliey mojej; [9] »Wktórej cierpię złe aż do związek jakoby złoczyńca; ale mowa Boża nie jest związana. [10] »A przetoż wszytko cierpię dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Christusie Jezusie z chwałą wieczną. [11] »Wierna to mowa; abowiem jeśliśmy społu z nim umarli, społu z nim też żyć będziemy; [12] »Jeśli wytrwamy, społu z nim też królować będziemy; jeśli się go przymy, i on zaprzy się nas. [13] »Jeśli nie dowierzamy, on wiernym zostawa; zaprzeć samego siebie nie może. [14] »Te rzeczy przypominaj, oświadczając przed Panem, aby się nie wadzili około słów, które ninacz nie są pożyteczne, jedno ku podwróceniu słuchających. [15] »Staraj się, abyś samego siebie doświadczonym stawił Bogu (robotnikiem któryby się nie sromał,) prosto rozbierającym mowę prawdy. [16] »A plugawych próżnomowności pohamuj; abowiem ku więtszej niepobożności postąpią; [17] »A mowa ich jako Gangrena paszą ma, z których jest Himeneus i Filetus; [18] »Którzy od prawdy odstrzelili się, powiedając iż się ono powstanie już sstało; i podwracają niektórych wiarę. [19] »A wszakże mocny grunt Boży stoi, mając pieczęć tę: Zna Pan którzy są jego. I: Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Christusowe. [20] »A w wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drzewiane i skorupiane; a niektóreć ku uczciwości, drugie zasię ku zelżywości. [21] »Jeśliby tedy kto oczyścił samego siebie od tych, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i prawie użytecznym gospodarzowi, na wszelki uczynek dobry zgotowanym. [22] »A przed młodzieńskimi pożądliwościami uciekaj; a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju, z onymi którzy wzywają Pana z czystego serca. [23] »A głupie i nie wyćwiczone gadki odrzucaj, wiedząc iż rodzą walki. [24] »A słudze Pańskiemu nie trzeba walczyć, ale układnym być przeciwko wszytkim, sposobnym ku nauczaniu, złe znoszącym; [25] »W cichości uczącym ty którzy się sprzeciwiają; azaby kiedy dał im Bóg pokajanie ku poznaniu prawdy; [26] »I wytrzeźwieliby z dyabelskiego sidła, żywo pojmani od niego ku jego wolej. 
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »