Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 3
«  2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. [2] »Będą bowiem ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chełpliwi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nie posłuszni, niewdzięczni, niepobożni, [3] »Bez przyrodzonej miłości, przymierza nie trzymający, potwarcy, nie powściągliwi, nieskromni, dobrego nie miłujący, [4] »Zdrajce, popędliwi, nadęci, roskoszy miłujący raczej niż miłujący Boga. [5] »Mając wykształtowanie pobożności, ale się mocy jej zaprzeli. I od tych się odwracaj. [6] »Z tych bowiem są którzy wrywają się w domy, i pojmane wiodą niewiastki, obciążone grzechami, uniesione pożądliwościami rozmaitymi; [7] »Które się zawżdy uczą, a nigdy ku znajomości prawdy przyść nie mogą. [8] »A którym sposobem Jannes i Jambres sprzeciwiali się Moyzeszowi, tak i ci przeciwiają się prawdzie, ludzi skażeni na umyśle, odrzuceni z strony wiary. [9] »Ale nie postąpią więcej; abowiem głupstwo ich jawne będzie wszytkim, jako i onych było. [10] »A tym doszedłeś mojej nauki, sposobu życia mego, postanowienia, wiary, długocierpliwości, miłości, wytrwania. [11] »Prześladowania, ucierpienia, jakie mię potkały w Antyochiey, w Ikonium, w Listrzech, jakiem prześladowania zniósł: A ze wszytkich mię wyrwał Pan. [12] »Ale i wszyscy którzy chcą pobożnie żyć w Christusie Jezusie, prześladowani będą. [13] »A źli ludzie i oszustowie postąpią w gorsze, zwodząc i zwiedzieni będąc. [14] »Leczy ty trwaj w tym czegoś się nauczył, i czegoć się zwierzono, wiedząc od kogoś się nauczył. [15] »A iż od dzieciństwa święte Pisma umiesz, które mogą cię uczynić mądrym ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Christusie Jezusie. [16] »Wszytko Pismo od Boga natchnione, jest też pomocne ku nauce, ku przekonaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu onemu które jest w sprawiedliwości. [17] »Aby doskonałym był Boży człowiek, do wszelkiego uczynku dobrego sposobiony. 
«  2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4  »