Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oświadczam tedy ja przed Bogiem, i Panem Jezusem Christusem, który ma sądzić żywe i umarłe, według onego świetnego okazania swego, i Królestwa swego: [2] »Obwoływaj mowę, przynaglaj w czas, nie wczas; przekonywaj, fukaj, napominaj z wszelką długocierpliwością i nauką. [3] »Będzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zcierpią; ale, wedle pożądliwości własnych, sami sobie zgromadzą nauczyciele, świerzbiący słuchem. [4] »A od prawdyć słuch odwrócą, a ku baśniam się obrócą. [5] »Ale ty czuj we wszytkim, cierp złe, uczynek czyń Ewenielisty, usługowanie twoje zupełnie pewnym czyń. [6] »Bo mnie już ofiarować mają, i czas mego rozwiązania nadszedł. [7] »Bój on dobry bojowałem, bieg wykonałem, wiarę zachowałem. [8] »Nawet, odłożona mi jest ona sprawiedliwości korona, którą odda mi Pan w on dzień, on sprawiedliwy Sędzia; a nie tylko mnie, ale i wszytkim którzy umiłowali ono świetne okazanie jego. [9] »Staraj się abyś przyszedł do mnie rychło. [10] »Abowiem Demas mię opuścił, umiłowawszy teraźniejszy wiek, i poszedł do Thessaloniki; Krescens do Galacyiey, Tytus do Dalmacyey. [11] »Łukasz jest sam tylko zemną. Marka wziąwszy przywiedź z sobą. Bo jest mi barzo pożyteczny ku posłudze. [12] »A Tychika posłałem do Efezu. [13] »Opończą któram zostawił w Troadzie u Karpusa gdy przyjdziesz przynieś, i księgi, zwłaszcza membrany. [14] »Alexander kotlarz wiele mi złego pokazał; niech odda jemu Pan według uczynków jego; [15] »Którego i ty się strzeż; abowiem barzo się sprzeciwił naszym mowam. [16] »W pierwszej mojej obronie żaden przy mnie nie stał, ale wszyscy mię opuścili; niech im nie będzie przyczytano. [17] »Lecz Pan przy mnie stał, i umocnił mię; aby się przez mię ono obwoływanie zupełnie pewnym okazało, a iżby słuchali wszyscy Pogani; i jestem wyrwany z paszczęki lwiej; [18] »I wyrwie mię Pan od każdego uczynku złego, i zachowa do onego Królestwa swego niebieskiego; któremu chwała na wieki wieków, Amen. [19] »Pozdrów Prystillę i Akillę i Onesyforów dom. [20] »Erastus został w Koryntcie; a Trofimam zostawił w Milecie niemocnego. [21] »Staraj się abyś przed zimą przyszedł. Pozdrawia cię Eubulus, i Pudens, i Linus, i Klaudya, i bracia wszyscy. [22] »Pan Jezus Christus z duchem twoim. Łaska z wami, Amen. 
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »