Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Tytusa » Rozdział 1
«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł sługa Boży; a Apostoł Jezusa Christusa według wiary wybranych Bożych, i poznania prawdy onej, która jest według pobożności; [2] »Ku nadziei żywota wiecznego, który obiecał nie kłamliwy Bóg przed czasy wiecznymi, [3] »A objawił czasów swoich, mowę swoję przez obwoływanie które zwierzone jest mnie, według rozrządzenia zbawiciela naszego Boga. [4] »Titusowi rodzonemu synowi, według spólnej wiary; łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca, i Pana Jezusa Christusa zbawiciela naszego. [5] »Dla tego zostawiłem cię w Krecie, abyś to co pozostało naprawił, i postanowił po miastach starsze, jakom ja tobie był rozrządził. [6] »Jeśli który jest nie obwiniony, jednej żony mąż, dzieci mający wierne, nieoskarżone o zbytek, abo niepoddaństwo. [7] »Potrzeba bowiem aby Dozorca nieobwinionym był, jako Boży szafarz, nie na sobie przestawającym, nie gniewliwym, nie opiłym, nie bitnym, nie chciwym zysku szkaradego; [8] »Ale gościnnym, dobre miłującym, rostropnym, sprawiedliwym, świętobliwym, powścięgliwym; [9] »Trzymającym się onej, która jest wedle nauki, wiernej powieści, iżby mocen był też napominać przez naukę zdrową, i one którzy się sprzeciwiają przekonywać. [10] »Abowiem jest wiele i rządowi nie poddanych, próżnomównych, i z rozumu wywodzących, a nawięcej którz są z obrzezania; [11] »Którym trzeba usta zamknąć: Którzy całe domy podwracają, ucząc co nie potrzeba, dla zysku szkaradego. [12] »Powiedział niektóry z nich, własny ich Prorok: Kretensowie zawżdy są kłamce, złe bestie, brzuchowie gnuśni. [13] »Świadectwo to jest prawdziwe; dla której przyczyny strofuj je ostrze, aby zdrowi byli w wierze; [14] »Nie pilnując żydowskich baśni i przykazań ludzi odwracających się od prawdy. [15] »Wszytkoć czyste czystym; lecz pokalanym i niewiernym niemasz nic czystego, ale pokalany jest ich i umysł i sumnienie. [16] »Wyznawają iż Boga znają, a uczynkami się przą, obrzydłymi będąc i nieposłusznymi, i do żadnego uczynku dobrego nie sposobnymi. 
«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »