Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Hebrajczyków » Rozdział 3
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Skąd, bracia święci, wezwania niebieskiego ucześnicy! uważajcie onego Apostoła i przedniejszego Ofiarownika wyznania naszego Jezusa Christusa, [2] »Który wiernym był onemu który uczynił go, jako i Moyzesz we wszytkim domu jego. [3] »Więtszej bowiem chwały ten nad Moyzesza godnym jest poczytany, im więtszą cześć ma, niż dom, on który sprawił go. [4] »Abowiem każdy dom sprawiony bywa od kogo; a ten który one wszytkie rzeczy sprawił, Bóg jest. [5] »A Moyzeszci wierny był we wszytkim domu jego, jako służebnik, na świadectwo onych rzeczy które miały być mówione; [6] »Lecz Christus jako syn nad domem swym; którego domem jesteśmy my, jeśliże beśpieczność i przechwalanie nadzieje aż do końca mocne zatrzymamy. [7] »Przetoż, jako mówi duch święty: Dziś, jeślibyście głos jego słyszeli, [8] »Nie zatwardzajcie serc waszych, jako w zajątrzenie, w dzień pokuszenia na puszczy, [9] »Gdzie kusili mię Ojcowie waszy, doświadczali mię, i widzieli uczynki moje przez czterdzieści lat. [10] »Przetoż gniewałem się na rodzaj on, i rzekłem: Zawsze błądzą sercem; a oni nie poznali dróg moich. [11] »Żem przysiągł w gniewie moim: Jeśliż wnidą do odpoczynku mego. [12] »Patrzcie bracia! iżby kiedy nie było w którym z was serce złościwe niedowiarstwa, aby miał odstąpić od Boga żywiącego. [13] »Ale napominajcie jedni drugie na każdy dzień, póki dzisia nazywano bywa, iżby nie był zatwardzon który z was omamieniem grzechu. [14] »Abowiemeśmy się ucześniki sstali Christusowymi, jeśli początek podstaci aż do końca mocny zatrzymamy. [15] »Gdy bywa mówiono: Dziś jeślibyście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych, jako w ono zajątrzenie. [16] »Abowiem niektórzy usłyszawszy, zjątrzyli, ale nie wszyscy którzy byli wyszli z Egiptu przez Moyzesza. [17] »A na które się gniewał przez czterdzieści lat? Izali nie na one którzy byli zgrzeszyli, których członki poległy na puszczy? [18] »A którymże przysiągł iż nie mieli wniść do odpoczynienia jego, jedno nieposłusznym? [19] »I widzimy iż nie mogli wniść dla niewiary. 
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »