Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Hebrajczyków » Rozdział 4
«  List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przetoż się bójmy, aby kiedy opuściwszy obietnicę weścia do odpoczynienia jego, nie zdał się który z was że ustał. [2] »Abowiem opowiedziano nam wesołe poselstwo, jako i onym; ale nie pomogła mowa słyszana onym, przeto iż nie była złączona z wiarą onych, którzy słyszeli. [3] »Abowiem wchodzimy do odpoczynienia, którzyśmy uwierzyli, jako powiedział: Żem przysiągł w gniewie moim: Jeśliż wnidą do odpoczynienia mego; choć one uczynki od założenia świata sstały się. [4] »Abowiem rzekł gdzieści o siódmym dniu tak: I odpoczynął Bóg dnia siódmego od wszytkich uczynków swych. [5] »A w tym miejscu zaś: Jeśli wnidą do odpoczynienia mego. [6] »Gdyż tedy zostawa że niektórzy wchodzą do niego, a którym pierwej opowiedziano było, nie weszli dla nieposłuszeństwa; [7] »Zasię niektóry naznacza dzień: Dzisia, w Dawidzie, mówiąc, po tak długim czasie (jako jest rzeczono): Dziś jeślibyście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajciesz serc waszych. [8] »Abowiem jeśliby im był Jezus uspokojenie sprawił, nie o inszymciby mówił po tym dniu. [9] »A tak zostawa jeszcze odpoczynienie ludowi Bożemu. [10] »Abowiem który wszedł do odpoczynienia jego, i sam odpoczynął od uczynków swych, jako od swoich własnych Bóg. [11] »Starajmy się tedy abyśmy weszli do onego odpoczynienia, iżby w tymże kto przykładzie nie upadł nieposłuszeństwa. [12] »Bo żywa jest ona mowa Boża, i skuteczna, i przeraźliwsza nad każdy miecz po obu stron ostry, i przenikająca aż do rozdzielenia i dusze, i ducha, i stawów, i szpików, i rozeznawcą jest myśli i umysłów serca. [13] »A niemasz stworzenia, któreby jawne nie było przed nią; lecz wszytko nagie i zewleczone przed oczyma jej, o której nasza mowa. [14] »Mając tedy przedniejszego Ofiarownika wielkiego, który przeszedł niebiosa, Jezusa syna Bożego, trzymajmy się wyznania. [15] »Nie mamy bowiem przedniejszego Ofiarownika któryby nie mógł pospołu cierpieć z nami w słabościach naszych, lecz kuszonego we wszytkich rzeczach na podobieństwo nas, bez grzechu. [16] »Przystąpmysz tedy z beśpiecznością do stolice łaski, abyśmy wzięli miłosierdzie, i łaskę naleźli ku wczesnemu ratunkowi. 
«  List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5  »