Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List Piotra » Rozdział 2
«  1 List Piotra 1 1 List Piotra 2 1 List Piotra 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Odłożywszy tedy wszytkę złość, i wszytkę zdradę, i obłudy, i zazdrości, i wszytkie obmówiska, [2] »Jako dopiero narodzone dziateczki, onego rozumnego, zdrady próżnego mleka pragnicie; abyście w nim urośli. [3] »Gdyżeście skosztowali iż dobrotliwy jest Pan. [4] »Do którego przystępując, kamienia żywiącego, od ludzić odrzuconego, lecz od Boga wybranego, kosztownego; [5] »I sami jako kamienie żywiące, budujcie się domem duchownym, ofiarownictwem świętym, ku przynoszeniu ofiar duchownych, przyjemnych Bogu przez Jezusa Christusa. [6] »Przeto też zamyka się w Piśmie: Oto, kładę w Syonie kamień skrajny węgłowy, wybrany, kosztowny; a kto wierzy weń, nie będzie zasromany. [7] »Wam tedy uczciwością jest którzy wierzycie; a nieposłusznym kamień, który odrzucili budujący, ten się sstał w głowę węgłową, [8] »I kamieniem obrażenia, i opoką zgorszenia tym, którzy się obrażają mową, nieposłusznym, na co też postanowieni są. [9] »Lecz wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim ofiarownictwem, narodem świętym, ludem nabytym; abyście cnoty opowiedali onego, który z ciemności was wezwał ku dziwnej swojej światłości. [10] »Którzyście niekiedy byli nie ludem, a teraz ludem Bożym; którzyście nie doznali miłosierdzia, a terażeście miłosierdzia doznali. [11] »Moi mili! proszę, jako obcych i przychodniów, abyście się wstrzymawali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy; [12] »Obcowanie wasze mając uczciwe między Pogany, aby w tym, w czym pomawiają was jako złoczyńce, z dobrych uczynków (przypatrzywszy się im) chwalili Boga w dzień nawiedzenia. [13] »Poddawajcie się tedy wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Pana; chociaż Królowi, jako przełożonemu; [14] »Chociaż Starostam, jako prze zeń posłanym, ku pomścieć złoczyńców, a ku chwale dobrze czyniącym. [15] »Iż tak jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zatłumiali bezrozumnych ludzi nieumiejętność. [16] »Jako wolni, a nie jakoby zasłoną mając złości wolność, ale jako słudzy Boży. [17] »Wszytki czcicie; braterstwo miłujcie. Boga się bójcie; Króla czcicie. [18] »Domownicy niech będą poddani we wszytkiej bojaźni gospodarzom, nie tylko dobrym i skromnym, ale też skrzętnym. [19] »Bo to łaska, jeśli dla sumnienia Bożego odnosi kto smutki, cierpiąc niesprawiedliwie. [20] »Bo co za chwała, jeśli grzesząc, a policzkowani będąc znaszacie? Ale jeśli dobrze czyniąc, a cierpiąc znaszacie, to łaska u Boga. [21] »Na to bowiem wezwani jesteście; gdyż i Christus ucierpiał za nas, nam zostawując przykład, abyście szli stopami jego. [22] »Który grzechu nie uczynił, ani naleziona była zdrada w uściech jego. [23] »Który złajany będąc, nie odłajał; cierpiąc, nie groził; ale oddawał rzecz swoję onemu, który sądzi sprawiedliwie. [24] »Który grzechy nasze sam odniósł na ciele swoim na drzewo; abyśmy grzechom umarszy, sprawiedliwości żyli; którego siniałością jegoż uleczeni jesteście. [25] »Abowiemeście byli jako owce błądzące; ale nawróceni jesteście teraz do Pasterza i Dozorce dusz waszych. 
«  1 List Piotra 1 1 List Piotra 2 1 List Piotra 3  »