Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 3 List Jana » Rozdział 1
«  2 List Jana 1 3 List Jana 1 List Judy 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszy, Gajusowi miłemu, którego ja miłuję w prawdzie. [2] »Miły mój! na wszytkim życzęć abyś się dobrze powodziło, i abyś zdrów był, jako się dobrze powodzi twojej duszy. [3] »Abowiem uweseliłem się wielce, gdy przyszli bracia, i świadczyli o twojej prawdzie, jako ty w prawdzie chodzisz. [4] »Więtszego nad to nie mam wesela, jedno abym słyszał iż moje dzieci w prawdzie chodzą. [5] »Miły mój! wiernie czynisz, cokolwiek działasz przeciwko braciej, i przeciw gościom, [6] »Którzy świadczyli o twej miłości przed Zborem; które dobrze uczynisz odprowadziwszy godnie Boga. [7] »Abowiem dla imienia jego wyszli, nic nie biorąc od Poganów. [8] »My tedy powinniśmy przyjmować takowe, abyśmy spółrobotniki byli w prawdzie. [9] »Pisałem Zborowi; ale który miłuje przodowanie między nimi, Diotrefes, nie przyjmuje nas. [10] »Przeto jeśli przyjdę, przypomnię jego uczynki które czyni, powieściami złościwymi plotąc o nas; a na tym nie przestawając, ani sam przyjmuje braciej, i onych którzyby przyjąć chcieli, hamuje, i ze Zboru wyrzuca. [11] »Miły mój! nie naśladuj co jest złego, ale co jest dobrego. Kto dobrze czyni, z Boga jest; a kto źle czyni, nie widział Boga. [12] »Demetriusowi świadectwo jest dane od wszytkich, i od samej prawdy; lecz i my świadczymy, a wiecie iż świadectwo nasze prawdziwe jest. [13] »Wiele mając pisać, ale niechcę inkaustem i piórem tobie pisać. [14] »(1:14) Lecz się nadziewam wnetże widzieć cię, a ustnie mówić będziemy. (1:15) Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów przyjacioły na imię. 
«  2 List Jana 1 3 List Jana 1 List Judy 1  »