Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Apokalipsa Jana » Rozdział 21
«  Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I widziałem niebo nowe i ziemię nową; abowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, i morza niemasz już więcej. [2] »A ja Jan widziałem ono święte miasto Jeruzalem nowe, zstępujące od Boga z nieba zgotowane, jako Oblubienicę ochędożoną mężowi swemu. [3] »I słyszałem głos wielki z nieba, mówiący: Oto przybytek Boży jest z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi, a oni ludem jego będą, a sam Bóg będzie z nimi, Bóg ich! [4] »I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierć nie będzie więcej, ani żałość, ani krzyk, i pracej więcej nie będzie; Pierwsze bowiem rzeczy odeszły. [5] »I rzekł on który siedział na stolicy: Oto, nowe czynię wszytkie rzeczy. I mówi mi: Napisz: iż te powieści wierne i prawdziwe są. [6] »I rzekł mi: Sstało się, Jam jest ono Alpha i ono Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam z źrzódła wody żywota darmo. [7] »Zwyciężca odziedziczy wszytko, i będę jemu Bogiem, a on mi będzie synem; [8] »A bojaźliwym, i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom i bałwochwalcom, i wszytkim kłamcom, część ich będzie w onym jezierze gorającym ogniem i siarką: która jest śmierć wtóra. [9] »I przyszedł do mnie jeden z siedmi Aniołów, którzy mieli siedm baniek napełnionych siedmią plag ostatecznych; i mówił ze mną, mówiąc: Chodź sam, okażęć oblubienicę Barankowę żonę. [10] »I odniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką, i okazał mi miasto ono wielkie święte Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga; [11] »Mające chwałę Bożą; a światłość jego podobna kamieniowi nakosztowniejszemu, jako kamieniowi Jaspisowi krzyształowatemu. [12] »A miało mur wielki i wysoki; mające bran dwanaście, a na branach dwanaście Aniołów; i imiona napisane, które są onych dwunaście pokolenia synów Jzraelskich. [13] »Od wschodu, brany trzy; od pułnocy, brany trzy; od południa brany trzy; od zachodu brany trzy. [14] »A mur onego miasta miał dwanaście gruntów, a na nich imiona onych dwanaście Apostołów Barankowych. [15] »A on który mówił ze mną, miał trzcinę złotą, aby mierzył miasto, i brany jego, i mur jego. [16] »A miasto na cztery węgły położone jest, a długość jego takoważ jest, jako i szerokość. I mierzył miasto trzciną na dwunaście stajan dwanaście tysięcy; długość i szyrokość i wysokość jego równe są. [17] »I mierzył mur jego, sto czterdzieści cztery łokcie, miary człowieczej, która jest Aniołowa. [18] »A było budowanie muru jego Jaspis; a miasto było złoto czyste, podobne śkłu czystemu. [19] »A grunty muru miasta wszelakim kamieniem drogim ozdobione. Grunt pierwszy, Jaspis; wtóry, Szafir; trzeci, Kalcedon; czwarty, Smaragd; [20] »Piąty, Sardonix; szósty, Sardius; siódmy, Chryzolit; ósmy, Beryllus; dziewiąty, Topazius; dziesiąty, Chrysoprasus; jedennasty, Hyacynt; dwanasty Amethyst. [21] »A dwanaście bran, dwanaście pereł: każda z osobna z bran była z jednej perły; a ulica miejska złoto czyste, jako śkło przejźroczyste. [22] »A Kościoła nie widziałem w nim; abowiem Pan Bóg wszechmogący Kościołem jego jest, i Baranek. [23] »I ono miasto nie ma potrzeby słońca ani księżyca, aby świeciły w nim; abowiem chwała Boża oświeciła je, a świecą jego jest Baranek. [24] »A narodowie z pocztu zachowanych w świetle jego chodzić będą; a Królowie ziemscy przyniosą chwałę i cześć swoję do niego. [25] »A brany jego nie będą zamknione we dnie; abowiem tam nie będzie nocy. [26] »I przyniosą chwałę i cześć narodów do niego; [27] »I nie wnidzie do niego nic pospolitego, i czyniącego obrzydłość i kłamstwo; oprócz napisanych w księgach żywota Barankowych. 
«  Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  »