Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Apokalipsa Jana » Rozdział 8
«  Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy otworzył pieczęć siódmą, stało się milczenie na niebie, jakoby pułgodziny. [2] »I widziałem onych siedm Aniołów którzy przed Bogiem stanęli; a dano im siedm trąb. [3] »A drugi Anioł przyszedł, i stanął przed ołtarzem, mając kadzilnicę złotą; I dano mu kadzenia wiele, aby oddał z modlitew świętych wszytkich na ołtarz złoty, który jest przed stolicą. [4] »I wstąpił dym kadzenia z modlitew świętych z ręki Anioła przed obliczność Bożą. [5] »I wziął Anioł kadzilnicę, i napełnił ją ogniem z ołtarza, i wyrzucił na ziemię; i sstały się głosy, i gromy, i łyskawice, i trzęsienia ziemie. [6] »A siedm Aniołów mających siedm trąb, nagotowali się aby trąbili. [7] »I Anioł pierwszy zatrąbił, i sstał się grad i ogień, zmieszane ze krwią, i zrzucone są na ziemię; i trzecia część drzew spalona jest, i wszelka trawa zielona spalona jest. [8] »I wtóry Anioł zatrąbił, a jakoby góra wielka ogniem gorająca wrzucona jest w morze; i sstała się trzecia część morza krwią. [9] »I pozdychała trzecia część rzeczy stworzonych, które były w morzu, mających duszę; i trzecia część okrętów popsowała się. [10] »I trzeci Anioł zatrąbił, i spadła z nieba gwiazda wielka, gorająca jako kaganiec, i upadła na trzecią część rzek, i na źrzódła wód. [11] »A imię gwiazdy nazywają piołynem; i sstała się trzecia część wód piołynem, a wiele ludzi pomarło od wód, iż zgorzkniały. [12] »I czwarty Anioł zatrąbił, i uderzona jest trzecia część słońca, i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd; aby się zaćmiła trzecia część ich, i trzecia część dnia nie świeci, i noc także. [13] »I widziałem i słyszałem jednego Anioła lecącego w pojśrzód nieba, mówiącego głosem wielkim: Biada, biada, biada mieszkającym na ziemi, od pozostałych głosów trąby trzech Aniołów którzy mają zatrąbić! 
«  Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9  »