Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Apokalipsa Jana » Rozdział 9
«  Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I piąty anioł zatrąbił, i widziałem gwiazdę która spadła z nieba na ziemię, a dan jest jej klucz studniej przepaści. [2] »I otworzyła studnią przepaści, i wstąpił dym z studnie, jako dym pieca wielkiego; i zaćmione jest słońce i powietrze od dymu studniej. [3] »I z dymu studniej wyszły szarańcze na ziemię, i dano im zwierzchność, jako mają zwierzchność niedźwiadkowie ziemscy. [4] »A powiedziano im żeby nie szkodziły trawie ziemie, ani wszelkiej zieloności, ani wszelkiemu drzewu; oprócz ludzi samych, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich. [5] »A dano im aby ich nie zabijali, ale aby byli dręczeni miesięcy pięć; a dręczenie ich, jako dręczenie niedźwiadkowe, gdy uderzy człowieka. [6] »I we dni ony szukać będą ludzie śmierci, a nie najdą jej; i będą żądać umrzeć, a uciecze śmierć od nich. [7] »A podobieństwa szarańczej były podobne koniom zgotowanym na wojnę; a na głowach ich jako korony podobne złotu, a twarzy ich jako twarzy człowiecze. [8] »I miały włosy jako włosy niewieście, a zęby ich jako lwie były. [9] »A miały pancerze, jako pancerze żelazne; a głos skrzydeł ich jako głos wozów, wielu koni bieżących na wojnę. [10] »A mają ogony podobne niedźwiadkom, a w ich ogoniech żądła były; a ich zwierzchność jest szkodzić ludziam przez miesięcy pięć. [11] »A mają nad sobą Króla, anioła przepaści; imię jego po Hebreysku Abaddon, a po Grecku imię ma Apollyon, to jest, Zatracający. [12] »Biada jedna przeszła, oto, idą jeszcze dwie biedy potym. [13] »I szósty Anioł zatrąbił, i słyszałem głos jeden ze czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed oblicznością Bożą, [14] »Mówiący szóstemu Aniołowi, który miał trąbę: Rozwiąż onych czterech aniołów uwiązanych u rzeki wielkiej Eufraty. [15] »I rozwiązani są oni czterzej Aniołowie zgotowani na godzinę, i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby pobili trzecią część ludzi. [16] »A liczba wojsk konnych była dwa miliony milionów; a słyszałem liczbę ich. [17] »A takżem widział konie w widzeniu, i siedzące na nich, mające pancerze ogniste, i Hyacynthowe, i siarczane; a głowy onych koni jako głowy lwie, a z gęby ich wychodził ogień, i dym, i siarka. [18] »Od trzech tych pobita jest trzecia część ludzi, od ognia, i od dymu, i od siarki, które wychodziły z ust ich. [19] »Abowiem zwierzchności ich w gębach ich są, i w ogonach ich; Bo ogony ich wężom są podobne, mając głowy, a tymiż szkodzą. [20] »A inni ludzie którzy nie są pobici plagami tymi, ani się pokajali od uczynków rąk swych, aby się nie pokłaniali czartom, i bałwanom złotym, i srebrnym, i miedzianym, i kamiennym, i drzewianym, którzy ani widzieć mogą, ani słyszeć, ani chodzić; [21] »I nie kajali się mężobójstw swych, ani od trucizn swoich, ani od wszeteczeństw swoich, ani od kradziestw swoich. 
«  Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10  »