Teksty » Kramstuck - Przysłowia Salomona » Księga Przysłów » Rozdział 1
  Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przysłowia Salomona, Syna Dawida, Króla Izraelskiego. [2] »Do poznawania mądrości i obyczajności, do pojmowania zdań rozsądnych. [3] »Do przyjmowania obyczajności rozumnej, słuszności, sądu i prawości. [4] »Do dawania nierozsądnym rozwagi; wyrostkowi - wiedzy i przezorności. [5] »Usłyszy mędrzec, a przysporzy nauki, rozumny - sposobności nabędzie. [6] »Do pojmowania przypowieści, szczytnych zdań, słów mędrców i ich zagadnień. [7] »Bojaźń Boga jest początkiem wiedzy, mądrością i obyczajnością głupcy gardzą. [8] »Słuchaj synu napomnienia ojca twojego, a nie zaniedbuj nauki matki twojej. [9] »Albowiem one są ozdobą wdzięczną twojej głowie, strojem na twojej szyi. [10] »Synu mój, jeśli cię namawiać będą grzeszni, nie przyzwalaj. [11] »Jeśli powiedzą: Chodź z nami, będziemy czatować na krew, będziemy czychać na niewinnych nadaremnie. [12] »Połkniemy ich jak otchłań, żywcem, w zupełności, jak zstępujących w grób. [13] »Wszelkie bogactwa drogocenne znajdziemy, napełnimy nasze domy zdobyczą. [14] »Ty swój los będziesz rzucał między nami, jeden worek będzie dla nas wszystkich. [15] »Synu mój, nie chodź jedną drogą z nimi, wstrzymaj swoję nogę od ich ścieżki. [16] »Gdyż ich nogi ku złemu biegną, śpieszą, aby rozlewać krew. [17] »Albowiem nadaremnie rozpostartą jest sieć w oczach wszelkich istot oskrzydlonych. [18] »Oni zaś na własną krew czatują, czychają na własne życie. [19] »Taka jest kolej każdego łupieżcy, łupieztwo życie posiadaczowi odbiera. [20] »Mądrość po ulicy swe kazania miewa, po rynkach swój głos podnosi. [21] »Na wzniesieniu wśród tłumów woła, przy wejściu do bram, w pośrodku miasta swój głos podnosi: [22] »"Dopókiż, nierozważni, miłować będziecie nierozwagę; szydercy, w szyderstwie będziecie mieć upodobanie, a głupcy, nienawidzieć będą pojętność?" [23] »"Zwróćcie się ku moim przestrogom, ja wam swój duch objawiać będę, oznajmię wam swoje słowa." [24] »"Żem wołała, a wyście się wzdragali, wyciągałam swą rękę, nikt nie zważał." [25] »"Zarzucaliście wszelką moję radę, moich przestróg nie chcieliście." [26] »"Otóż i ja, przy waszej niedoli, śmiać się będę, będę szydzić, gdy was strach napadnie." [27] »"Gdy jak wicher, strach was napadnie, gdy wasza niedola jak burza nadciągnie, gdy na was nadejdą nieszczęście i ucisk." [28] »"Wówczas będą mnie wołać, a ja nie odpowiem, będą mnie szukać, ale mnie nie znajdą." [29] »"Miasto że nienawidzili pojętności, a w bojaźni Boga nie mieli upodobania." [30] »"Nie chcieli mojej rady, znieważali wszelkie moje przestrogi." [31] »"Niechże pożywają z owoców swoich dróg, i ze swoich rad niech się nasycą." [32] »"Albowiem zuchwałość nierozważnych zabija ich, a bezpieczeństwo głupców gubi ich." [33] »"Kto zaś mnie słucha, spoczywa spokojnie, ubezpieczony od obawy nieszczęścia." 
  Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2  »