Teksty » Kramstuck - Przysłowia Salomona » Księga Przysłów » Rozdział 10
«  Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10 Księga Przysłów 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mądry syn sprawuje radość ojcu, a syn głupi jest udręczeniem swojej matki. [2] »Nie pomagają skarby złośliwości, prawość zaś zbawia od śmierci. [3] »Nie głodzi Bóg duszy cnotliwego, chuć zaś złośliwych - odpycha. [4] »Ubogim czyni dłoń opieszała, ręka zaś pilnych zbogaca. [5] »Kto zbiera w czasie lata, jest synem rozumnym, kto zasypia w czasie żniwa, jest synem haniebnym. [6] »Błogosławieństwo na głowę sprawiedliwego, a usta złoczyńców ukrywa przemoc. [7] »Pamięć sprawiedliwego - ku błogosławieństwu, imię zaś złoczyńców zgnije. [8] »Kto mądrego jest serca przyjmuje przykazy, a kto głupich ust, ten potyka. [9] »Kto postępuje w niewinności, postępuje bezpiecznie, a kto wykrzywia swoje drogi, zostanie ukaranym. [10] »Kto oczami mruga, przyczynia umartwienia, a kto głupich ust, ten potyka. [11] »Źródłem życia są usta cnotliwego, usta zaś złoczyńców okrywa przemoc. [12] »Nienawiść wzbudza kłótnie, zaś wszystkie wady zakrywa miłość. [13] »W ustach rozsądnego znajduje się mądrość, a rózga na grzbiet nierozumnego. [14] »Mędrcy tają wiedzę, a ustom głupca strach jest blizkim. [15] »Mienie bogacza jest jego obronnem miastem, a strachem biednych jest ich ubóstwo. [16] »Dzieło sprawiedliwego służy kii życiu, zysk złoczyńcy ku grzechowi. [17] »Drogę ku życiu postępuje, kto przestrzega napomnienia; a kto zaniedbuje przestrogi, ten błądzi. [18] »Kto ukrywa nienawiść, ma kłamliwe usta, a kto rozszerza obmowę, ten głupiec. [19] »Przy mnóstwie słów nie ujdzie bez uchybienia; kto powściąga swe usta, jest mądrym. [20] »Srebro wyborowe, to język cnotliwego, serce bezbożnych - mało co. [21] »Usta sprawiedliwych paszą wielu, a głupcy w bezrozumie umierają. [22] »Błogosławieństwo wiekuistego, ono wzbogaca, mozół nic w tem nie przysparza. [23] »Niby uciechą, dla głupca, jest wykonywanie występku, tak samo mądrość, dla męża z zastanowieniem. [24] »Czego się obawia złoczyńca, to go spotyka, a życzenie cnotliwych wypełnia On. [25] »Jak burza przeciąga, tak znika złoczyńca, cnotliwy zaś jest wieczną twierdzą. [26] »Jak ocet na zęby, jak dym na oczy, tak jest leniwiec dla tych co go posyłają. [27] »Bojaźń Boga przysparza dni, zaś lata złoczyńców zostają skrócone. [28] »Oczekiwanie cnotliwych - radość, nadzieja zaś złoczyńców bywa zatraconą. [29] »Twierdzą dla niewinnego jest droga Boża, a strachem dla wykonywających grzechy. [30] »Cnotliwy nigdy się nie zachwieje, złoczyńcy zaś nietrwali są na ziemi. [31] »Język cnotliwego wydaje mądrość, a język przewrotny ulegnie zagładzie. [32] »Usta cnotliwego umieją się podobać, a w ustach złoczyńców jest przewrotność. 
«  Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10 Księga Przysłów 11  »