Teksty » Kramstuck - Przysłowia Salomona » Księga Przysłów » Rozdział 23
«  Księga Przysłów 22 Księga Przysłów 23 Księga Przysłów 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy siadasz spożywać z rządzącym, uważaj, co masz przed sobą. [2] »Ty kładziesz nóż na własne gardło, jeśli jesteś łakomy. [3] »Nie pożądaj jego łakoci, gdyż to chleb zwodniczy. [4] »Nie wysilaj się na zbieranie bogactw, z własnego rozmysłu zaniechaj. [5] »Migniesz okiem na nie, a ono znikło; gdyż uczyni sobie skrzydła, jak orzeł, który ulatuje ku niebu. [6] »Nie spożywaj chleba nieżyczliwego człowieka i nie pożądaj jego łakoci. [7] »Gdyż jakby obliczał w duszy, tak on czyni; jedz i pij, mówi tobie, ale jego serce nie jest z tobą. [8] »Jeśli cię namówił, jeśliś jadł, to wypluniesz i stracisz twe piękne słowa. [9] »W uszy głupca nie rozprawiaj, ażeby nie pogardził rozumem słów twoich. [10] »Nie odsuwaj granicy odwiecznej, a w pole sierot nie wchodź, [11] »albowiem ich Wybawca jest mocny, On bronić będzie ich sprawy przeciw tobie. [12] »Skieruj ku napomnieniu swe serce, a uszy swoje ku słowom pojętnym. [13] »Nie odciągaj od wyrostka kary; jeśli go obijesz rózgą, nie umrze. [14] »Ty rózgą obijesz go, a duszę jego od piekła ocalisz. [15] »Synu mój, jeśli mądre jest twe serce, raduje się i serce moje we mnie; [16] »cieszę się wewnętrznie, gdy twe usta prawo mówią. [17] »Niechaj nie unosi się twoje serce nad grzesznymi, ale nad bojaźnią Boga przez wszystkie dni, [18] »gdyż zaiste! jest przyszłość, a twoja nadzieja nie zostanie przeciętą. [19] »Słuchaj ty mój synu i stań się mądrym, kieruj prawą drogą serce swoje. [20] »Nie przebywaj w pośród łykających wino, w pośród pożerających mięso. [21] »Gdyż opiły i żarłok zubożeje, a w łachmany odziewa ospałość. [22] »Słuchaj twojego ojca, który cię zrodził, a nie pogardzaj matką, dla tego że się zestarzała. [23] »Prawdę kup, a nie sprzedawaj jej, mądrość, obyczajność i rozwagę. [24] »Serdecznie się raduje ojciec cnotliwego, kto zrodził mędrca, cieszy się z niego. [25] »Niechajże się raduje twój ojciec, twoja matka, niech się cieszy ta, co cię zrodziła. [26] »Oddaj, synu mój, swoje serce mnie, a twoje oczy niechaj moje drogi umiłują. [27] »Gdyż otchłanią głęboką jest zalotnica, ciasną studnią jest cudza kobieta. [28] »I ona, zarówno jak łupieżca, czatuje, i przeniewierców względem ludzi przysparza. [29] »Któż ma biedę? któż ma cierpienia? któż ma kłótnie? któż ma żale? któż ma rany bez przyczyny? któż ma czerwone oczy? [30] »Ci, którzy późno zostają nad winem, którzy chodzą próbować napój. [31] »Nie poglądaj na wino, że się czerwieni, że daje w puharze połysk, że wślizga się gładko. [32] »W końcu, ono jak wąż kąsi, jak żmija rani. [33] »Twe oczy widzą nadzwyczajności, twe serce gada przewrotności. [34] »Jesteś jak ten, co leży wśród morza, jak ten, co leży na szczycie masztu. [35] »"Oni mnie biją, ja niemam bolu, popychają mnie, ja tego nie czuję! Niech się tylko obudzę! dalej! znów go będę szukał." 
«  Księga Przysłów 22 Księga Przysłów 23 Księga Przysłów 24  »