Teksty » Kramstuck - Przysłowia Salomona » Księga Przysłów » Rozdział 28
«  Księga Przysłów 27 Księga Przysłów 28 Księga Przysłów 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ucieka, - nikt nie goni - złoczyńca, ale sprawiedliwi, jak lew bezpieczny. [2] »Przy nieładzie w kraju, jest jego książąt wielu; pod człowiekiem zaś rozumym, pojętnym - ten jeden długo się utrzyma. [3] »Człowiek biedny, uciskający ubogich, jest jak deszcz ulewny, po którym chleba nie masz. [4] »Ci, którzy opuszczają naukę, chwalą złoczyńcę, ci zaś, którzy przestrzegają nauki, unoszą się przeciwko nim. [5] »Ludzi źli, nie pojmują sprawiedliwości, ale ci, którzy Boga szukają, pojmują ją w zupełności. [6] »Lepszy biedny, który postępuje w swojej niewinności, niż zdradliwy w postępowaniu, choć on bogaty. [7] »Kto strzeże nauki, jest synem rozumnym, a kto się towarzyszy z rozpustnikami, sprawia wstyd swojemu ojcu. [8] »Kto pomnaża swoje mienie lichwą i nadmiernym zyskiem, ten dla obdarzającego biednych zbiera je. [9] »Kto odwraca swoje ucho od słuchania nauki, tego modlitwa także jest ohydą. [10] »Kto prawych sprowadza na drogę złą, ten we własny dół wpadnie, niewinnych zaś udziałem będzie szczęście. [11] »Mędrcem w swoich oczach jest bogacz, a ubogi rozumny przenika go. [12] »Gdy się radują sprawiedliwi, jest wiele wspaniałości, a gdy się wznoszą złoczyńcy, trzeba szukać człowieka. [13] »Kto ukrywa swoje przestępstwa, nie dojdzie szczęścia, a kto je wyznaje i zarzuca, ten uzyska litość. [14] »Szczęśliwy człowiek, który przezornym jest zawsze, kto twardego jest serca wpadnie w nieszczęście. [15] »Lew ryczący i niedźwiedź łaknący - złoczyńca, panujący nad ludem biednym. [16] »Książe z brakiem rozumu i mnóstwem niegodziwości; ale kto nienawidzi sprośnego zysku, będzie długo żył. [17] »Człowiek obciążony krwią ludzką, - on aż do grobu będzie uciekał, nikt go nie wesprze. [18] »Kto postępuje w niewinności, będzie obalony, a kto zdradliwy w drogach, ten upadnie na jednej. [19] »Kto uprawia swoje pole, będzie syt chleba, kto za czczem goni, będzie syt ubóstwa. [20] »Człowiek wierny zyska wiele błogosławieństwa, kto skwapliwy do zbogacenia się, nie zostanie bez kary. [21] »Uwzględniać osobę jest niedobrze, i dla kromki chleba grzeszy człowiek. [22] »Aż się trzęsie do bogactwa człowiek nieżyczliwy, a nie wie, że niedostatek na niego przyjdzie. [23] »Kto napomina człowieka, ten później więcej łaski znajdzie, niż ów, co głaska językiem. [24] »Kto ojca lub matkę okrada i mówi: to nie grzech; ten jest towarzyszem niszczyciela. [25] »Dumnego zgładzi niezgoda, kto Bogu zaufa, jest zdrów. [26] »Kto zaufa własnemu sercu, ten głupi, a kto postępuje w mądrości, będzie ocalony. [27] »Kto daje ubogiemu, nie przyczyni tem sobie niedostatku, a kto odwraca swe oczy, ten ma wiele przekleństwa. [28] »Gdy się wznoszą, złoczyńcy, wówczas ukrywa się człowiek, a gdy oni giną, mnożą się sprawiedliwi. 
«  Księga Przysłów 27 Księga Przysłów 28 Księga Przysłów 29  »