Teksty » Kramstuck - Przysłowia Salomona » Księga Przysłów » Rozdział 29
«  Księga Przysłów 28 Księga Przysłów 29 Księga Przysłów 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mąż napominany a krnąbrny, ten nagle będzie zgruchotanym i bez uleczenia. [2] »Gdy się mnożą sprawiedliwi, raduje się lud, a gdy panuje złoczyńca, jęczy lud. [3] »Mąż miłujący mądrość, przyczynia radość ojcu swojemu, a kto się towarzyszy z wszetecznicami, niszczy majątek. [4] »Król sprawiedliwością ustala kraj, ale człowiek lubiący dary niszczy go. [5] »Człowiek, który pochlebia bliźniemu swojemu, ten wypręża sieć na jego kroki. [6] »W występku człowieka złego jest sidło, sprawiedliwy zaś jest wesół i uradowany. [7] »Sprawiedliwy zna prawo biednych, złoczyńca nie pojmuje tej wiedzy. [8] »Szydercy podburzają miasto, mędrcy uśmierzają gniew, [9] »Mędrzec, gdy rozprawia z głupcem, bądź, że się gniewa, bądź, że żartuje, nie znajdzie swobody. [10] »Ludzie krwi chciwi, nienawidzą niewinnego, prawi zaś szukają jego przyjaźni. [11] »Cały swój gniew wywiera głupiec, mędrzec powolnością uspokaja go. [12] »Panujący gdy zważa na słowa kłamliwe, to wszyscy jego słudzy złoczyńcy. [13] »Ubogi i ciemiężca spotykają się, oświeca oczy obydwóch Bóg. [14] »Król sądzący zgodnie z prawdą ubogich, - tego tron będzie na zawsze ustalony. [15] »Rózga i napominania dają mądrość, a wyrostek opuszczony przyczynia wstydu matce swojej. [16] »Gdy się mnożą złoczyńcy, mnoży się i występek, ale sprawiedliwi ich upadek widzieć będą. [17] »Karć swojego syna, a on ci użyczy spokój, przyczyni rozkoszy twojej duszy. [18] »Bez proroczego widzenia staje się rozwiozłym lud, a kto przestrzega nauki, błogo jemu. [19] »Słowami nie czuje się ukaranym sługa, choć pojmie, to się nie utrapi. [20] »Gdy widzisz człowieka pośpiesznego w swoich słowach, - spodziewaj się więcej po głupcu, niż po nim. [21] »Jeśli kto rozpieszcza od młodości swojego sługę, - w końcu ten uważa się za syna. [22] »Człowiek gniewliwy podnieca kłótnie, zapalczywy dopuszcza się wielu występków. [23] »Duma człowieka - ta go poniża, pokorny w duchu dojdzie czci. [24] »Kto się dzieli ze złodziejem, ten nienawidzi swojej duszy, on klątwę usłyszy, a nie wyjawi. [25] »Obawa przed ludźmi nastawia sidło; kto Bogu zaufa, ten czuje się bezpiecznym. [26] »Wielu szuka oblicza panującego, ale od Boga pochodzi sąd człowieka. [27] »Zgrozą dla sprawiedliwych jest człowiek bezprawy, a zgrozą dla złoczyńców jest ten, co prawo postępuje. 
«  Księga Przysłów 28 Księga Przysłów 29 Księga Przysłów 30  »