Teksty » Kramstuck - Przysłowia Salomona » Księga Przysłów » Rozdział 31
«  Księga Przysłów 30 Księga Przysłów 31  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowa Lemuela, króla Myzyjskiego, któremi go napominała matka jego. [2] »Cóż synu mój? cóż synu mojego łona? i cóż synu moich ślubów? [3] »Nie oddawaj kobietom swej siły, swoich dróg, temu, co królów niszczy. [4] »Nie królom, Lemuelu, nie królom przystoi picie wina, ani książętom, chuć napojów; [5] »aby pijąc nie zapomniał prawa, i nie wykrzywiał sprawiedliwości wszystkim uciśnionym. [6] »Dajcie napój nieszczęśliwemu, a wino tym; co mają gorycz w sercu. [7] »On niech pije, by zapomniał o swojej biedzie,aby o swojem cierpieniu nie wspomniał więcej. [8] »Otwórz swe usta za niemego, za prawem wszystkich blizkich zagłady. [9] »Otwórz swe usta, sądź sprawiedliwie sprawę biednego i uciśnionego. [10] »Cna niewiasta, kto ją znalazł, posiada nabytek, rzadszy nad perły. [11] »Z całego serca mąż jej zaufa, a jego dobytek uszczerbku nie doznaje. [12] »Przyczynia ona jemu szczęście, nigdy przykrości przez wszystkie dni swojego życia. [13] »Obmyśla wełnę, len, i działa ochoczo swoją dłonią. [14] »Na wzór statku kupieckiego, zdaleka swój chleb sprowadza. [15] »Jeszcze noc - ona wstaje, wydziela pokarm dla swego domu, zajęcie dla dziewic swoich. [16] »Rozmyśla o polu i nabywa je, z owocu swych rąk zaszczepia winnicę. [17] »Opasuje mocą swe biodra, silnie swe ramiona wytęża [18] »Wdzięk czuje ona w swem zajęciu, w nocy nie gaśnie jej światło. [19] »Swą ręką wrzeciono porusza, w własnej dłoni trzyma kądziel. [20] »Tę dłoń otwiera biednemu, tę rękę ku ubogiemu wyciąga. [21] »Nie boi się o swój dom śniegu, gdyż cały jej dom odziany jest w szkarłat. [22] »Okrycia przyrządziła dla siebie, jej suknia - szkarłat i karmazyn. [23] »Poważany jest, jej mąż w bramach, gdzie zasiada z sędziwymi w kraju. [24] »Rąbki tka i sprzedaje, a pas oddaje nabywcy. [25] »Dostatek i godność, to jej strój, z uśmiechem patrzy w przyszłość. [26] »Otwiera swe usta z mądrością, a wdzięczna nauka na jej języku. [27] »Bacznie pogląda na kierunek swego domu, ona chleba gnuśności nie zajada. [28] »Wyrastają jej dzieci na chwałę jej, mąż - on ją wysławia: [29] »"Wiele niewiast zacnie działało, aleś ty godniejsza nad wszystkie." [30] »Czczym jest wdzięk, ułudą piękność; niewiasta bogobojna - ta jest godną chwały. [31] »Oddajcież jej ten owoc jej ręki, albowiem w bramach wychwalają ją jej czyny. 
«  Księga Przysłów 30 Księga Przysłów 31