Teksty » Kramstuck - Przysłowia Salomona » Księga Przysłów » Rozdział 5
«  Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5 Księga Przysłów 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój, na moję mądrość zważaj, ku mojemu rozsądkowi nachyl ucho twoje. [2] »Abyś zachowywał przenikliwość, i aby twe usta przezorność przestrzegały. [3] »Albowiem słodyczą cieką usta wyrodnej, a gładszem, niż oliwa, jest jej podniebienie. [4] »Jej zaś koniec gorzki jak piołun, ostry jak miecz dwusieczny, [5] »jej nogi zstępują ku śmierci, w piekło jej kroki prowadzą. [6] »Że nie rozważa drogi życia, przeto chwieją się jej ścieżki, ona tego nie wie. [7] »Tedy synowie słuchajcie mnie, nie odstępujcie od słów ust moich. [8] »Oddalaj od niej swą drogę, nie zbliżaj się do wejścia jej domu; [9] »abyś nie oddawał drugim młodzieńczego wdzięku twojego, a lat twoich, - okrucieństwu; [10] »aby się nie nasycali obcy twoją siłą, twoją pracą, w domu cudzym, [11] »a ty będziesz jęczał w końcu, gdy zniknie twoje ciało i twoje mięso [12] »i rzekniesz: jakżem nienawidził napomnienia, a przestrogą wzgardziło serce moje, [13] »nie słuchałem głosu swoich mistrzów, ku swoim nauczycielom nie skłaniałem ucha, [14] »jakże rychło dostałem się w zupełne nieszczęście, wobec zgromadzenia i gminy. [15] »Pij wodę z własnej krynicy, świeży wytrysk z głębi twej własnej studni, [16] »niechaj się rozpłyną twoje źródła na zewnątrz, po ulicach, strumienie wody, [17] »niechaj będą twoją własnością wyłączną, nic dla obcych przy tobie. [18] »Niechaj twoje źródło będzie błogosławione, a raduj się z żony twojej młodości, [19] »z łani miłości, z sarny nadobnej; niechaj jej łono nasyca cię każdego czasu, jej miłością napawaj się zawsze. [20] »Czemużbyś się napawał, mój synu, wyrodną i pieścił łono obcej? [21] »Albowiem przed oczami Boga jest droga człowieka, wszelkie jego koleje On rozważa. [22] »Własne jego grzechy wikłają złoczyńcę, siecią własnych występków zostaje on oplątanym. [23] »On umiera dla braku obyczajności, mnóstwem swych niedorzeczności zostaje odurzonym. 
«  Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5 Księga Przysłów 6  »