Teksty » Kramstuck - Przysłowia Salomona » Księga Przysłów » Rozdział 9
«  Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mądrość wystawiła swój dom, wyciosała swych słupów siedm. [2] »Zarznęła swe bydło, nalała swoje wino i zupełnie przyrządziła swój stół. [3] »Rozsyła swe dziewice, ogłasza na wysokich szczytach miasta: [4] »"Kto nierozważny, niechaj tu wejdzie, kto nierozumny" mówi do niego: [5] »"chodźcie, spożywajcie z mojego chleba i pijcie wino, którem ja nalała, [6] »opuśćcie niedorzeczność i żyjcie, bądźcie szczęśliwi na drodze rozsądku. [7] »Kto szydercę napomina, bierze sobie wstyd, kto przestrzega złośliwego - sobie plamę. [8] »Nie napominaj szydercy, ażeby ciebie nie znienawidził; napomnij mędrca, a on ciebie ukocha. [9] »Daj mędrcu, a stanie się jeszcze mędrszym, użycz wiedzy sprawiedliwemu, a on przysporzy nauki. [10] »Początkiem mądrości jest bogobojność a poznawanie Najświętszego - to rozum. [11] »Albowiem przezemnie pomnożą się twoje dni i przybędą ci lata życia. [12] »Jeśliś mądrym, toś mądrym sobie, a jeśliś szydercą, sam dźwigać będziesz." [13] »Niewiasta głupia baje głupstwa, sama nie wie co. [14] »Siedzi przy wejściu swojego domu, na krześle, na wyniosłości miasta, [15] »aby przywoływać przechodzących tą drogą, którzy prostą postępują koleją. [16] »"Kto nie rozsądny, niechaj tu wejdzie, i kto nierozumny" mówi do niego: [17] »"Kradzione wody są słodkie, a chleb utajony jest smacznym." [18] »A on nie wie, że cienie tam, w głębi piekła jej zaproszeni. 
«  Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10  »