Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Mateusza » Rozdział 11
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Kiedy Jezus skończył swoją naukę do uczniów, odszedł stamtąd, aby nauczać i przepowiadać po miastach. [2] »Otóż Jan, gdy usłyszał w więzieniu o dziełach Chrystusa, wysłał dwóch swoich uczniów [3] »i zapytał go: Tyś jest ten, który ma przyjść, czy na innego czekamy? [4] »A Jezus im odrzekł: Odnieście Janowi, co widzicie i słyszycie: [5] »ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwypowstają, ubogim Ewangelja jest głoszona, [6] »a błogosławiony, kto się ze mnie nie zgorszy. [7] »Gdy posłowie (Chrzciciela) odeszli, Jezus począł mówić do rzesz o Janie: Cóżeście wyszli zobaczyć na puszczy? może trzcinę, którą wiatr porusza? [8] »Pytam się was, cóżeście wyszli oglądać? Może człowieka w miękkich szatach? O nie, bo tacy, co się w miękkie szaty stroją, w pałacach mieszkają. [9] »Więc cóżeście wyszli oglądać? może proroka? O tak, powiadam wam, i więcej niż proroka, [10] »Ten-ci jest, o którym napisano: Oto ja posyłam przed obliczem twojem anioła mego, aby zgotował drogę twoją przed tobą. [11] »Powiadani wam: Z pośród synów ludzkich nie powstał większy nad Jana Chrzciciela; a jednak najmniejszy w królestwie niebieskiem jest większym od niego. [12] »Od dni Jana Chrzciciela aż do tegro czasu królestwo niebieskie gwałtem się zdobywa i tylko gwałtownicy osiągają je. [13] »Proroctwa bowiem i zakon tylko do Jana miały swoją siłę. [14] »Jeśli go więc przyjąć chcecie, on jest Eliaszem, który ma przyjść. [15] »A kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. [16] »I komuż mogę przyrównać to pokolenie? Jest ono podobne do dzieci, które siedzą na rynku i wołają do swych rówieśników: [17] »Graliśmy wam, a nie tańczyliście, lamentowaliśmy a nie płakaliście. [18] »Przyszedł Jan, który nie jadł i nie pił i mówią: czarta ma. [19] »Przyszedł syn człowieczy, który jadł i pił, i mówią: oto obżerca i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I taką sprawiedliwość wyrządzali mądrości synowie jej. [20] »I zaczął wymawiać miastom, w których się wielkie cuda stały, że się nie nawróciły: [21] »Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby się były w Tyrze i Sydonie cuda stały, które się u was stały, dawnoby już w popiele i włosiennicy pokutę czyniły. [22] »Wszakże powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi niż wam w dzień ostateczny. [23] »A ty Kafarnaum, czyż aż do nieba się wyniesiesz? Aż do piekła wstąpisz. Bo gdyby się były w Sodomie stały cuda w tobie uczynione, ostałaby się może do dnia dzisiejszego. [24] »A wszakże powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej w dzień sądny niż tobie. [25] »W on czas mówił Jezus: Dziękuję Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, iżeś ukrył te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je maluczkim. [26] »Tak, Ojcze, bo tak Ci się podobało. [27] »Wszystko mi jest dane od Ojca mego. I nikt nie zna syna tylko Ojciec; ani też nikt nie zna Ojca tylko syn i ten, komuby syn objawił. [28] »Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i ciężko jest wam, a ja was pokrzepię. [29] »Weźcie na siebie jarzmo moje i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokorny; znajdziecie odpoczynek dla duszy. [30] »Albowiem jarzmo moje słodkie jest, a brzemię moje lekkie. 
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl