Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Mateusza » Rozdział 8
«  Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy zstąpił z góry, szły za nim rzesze wielkie: [2] »i oto trędowaty, przystąpiwszy, pokłonił się mu i rzekł: panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. [3] »A Jezus wyciągnął rękę swą i dotknął się go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd jego znikł. [4] »I rzekł mu Jezus: Strzeż się mówić o tem komu, ale idź, przedstaw się kapłanowi i złóż ofiarę nakazaną przez Mojżesza, im na świadectwo. [5] »A gdy wszedł do Kafarnaum, podszedł do niego setnik, [6] »i rzekł mu: Panie, sługa mój leży paraliżem tknięty i cierpi strasznie. [7] »A Jezus mu rzecze: Przyjdę i uzdrowię go. [8] »Setnik rzekł mu na to: Panie, jam nie godzien, abyś wszedł pod dach mój; rzeknij tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. [9] »Bo i ja jestem człowiekiem pod władzą i mam żołnierzy pod sobą; i mówię temu: Idź, a idzie; a tamtemu: Chodź i przychodzi; a słudze mojemu: Czyń to, a czyni. [10] »Co słysząc Jezus, zdziwił się i odezwał się do swego otoczenia: Powiadam wam, że nie znalazłem takiej wiary w Izraelu. [11] »A powiadam wam, iż wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą z Abrahamem, Izaakiem i Jakóbem w królestwie niebieskiem; [12] »a synowie królestwa będą wrzuceni w ciemności zewnętrzne: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. [13] »I rzekł Jezus do setnika: Idź, a jakoś uwierzył, niechaj ci się stanie. I tej samej chwili sługa został uzdrowiony. [14] »A gdy przyszedł Jezus do domu Piotra, znalazł tam teściowę jego złożoną gorączką. [15] »Dotknął się jej ręki i gorączka przeszła, tak że wstała z łóżka i podejmowała ich. [16] »A gdy wieczór zapadł, przywiedziono mu wielu opętanych: a on słowem duchy złe wypędzał i wszystkich chorych uzdrowił, [17] »aby się wypełniła przepowiednia Izajasza proroka: Nieprawości nasze na siebie wziął i choroby nasze nosił. [18] »A widząc Jezus wokół siebie wielką rzeszę, kazał jechać za morze. [19] »Zbliżył się wtedy do niego jeden uczony w zakonie i rzekł mu: Mistrzu, pójdę za tobą, gdziekolwiek pójdziesz. [20] »A Jezus mu na to: Lisy mają jamy, i ptaki mają gniazda, ale syn człowieczy niema, gdzieby głowę skłonił. [21] »A jeden z uczniów jego rzekł mu: Panie, pozwól mi najpierw iść i pochować ojca mego. [22] »A Jezus mu rzekł: Idź za mną i pozwól umarłym grzebać umarłych swoich. [23] »I on wstąpił do łodzi, uczniowie poszli za nim: [24] »a oto podniosła się na morzu burza straszna, tak iż bałwany okrywały łódź, a Jezus spał. [25] »Zbliżyli się więc do niego uczniowie i obudzili go, wołając: Panie, ratuj nas, giniemy. [26] »A Jezus im rzecze: Czemuż się trwożycie, o ludzie małej wiary? I wstał, wiatrom i morzu rozkazał i stała się cisza wielka. [27] »A ludzie dziwili się temu i wołali: Kimże jest ten, że wiatry i morze słuchają go? [28] »Gdy się przeprawił na brzeg przeciwny do krainy Gerazeńczyków, zabiegło mu drogę dwóch opętanych, którzy wyszli z pieczar, a byli tak dzicy, że nikt nie śmiał przejść tamtędy. [29] »I zaczęli wołać: Co tobie do nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem męczyć nas? [30] »A było niedaleko od nich liczne stado wieprzów na pastwisku. [31] »Prosili go więc czarci: Jeśli nas stąd wypędzasz, puść nas w stado wieprzów. [32] »A on im odrzekł: Idźcie. A oni wyszedłszy, weszli w wieprze, i całe stado pędem ze stromego brzegu wpadło w morze i zatonęło w wodzie. [33] »Pasterze zaś uciekli: i przyszedłszy do miasta, opowiedzieli o wszystkiem i o opętanych. [34] »A oto całe miasto wyszło naprzeciw Jezusa i, spotkawszy go, prosili, żeby opuścił ich okolicę. 
«  Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl