Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Marka » Rozdział 13
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy wychodził z kościoła, odezwał się do niego jeden z uczniów: Mistrzu, patrz co za głazy i jakie budowanie! [2] »Jezus mu odrzekł: Widzisz te budowle? Nie zostanie tutaj kamień na kamieniu, któryby nie uległ zagładzie. [3] »A gdy usiadł na Górze Oliwnej naprzeciwko kościoła, Piotr, Jakób, Jan i Andrzej zapytali go na uboczu: [4] »Powiedz nam, kiedy się to stanie? Jaki znak się ukaże, zanim się to zacznie? [5] »Jezus tak im na to począł mówić: Strzeżcie się, żeby was kto nie oszukał. [6] »Bo wielu przyjdzie w imię moje i mówić będą: To ja; i uwiodą mnóstwo. [7] »Kiedy zaś wieści wojenne i wojny same posłyszycie, nie bójcie się: to przyjść musi, ale jeszcze nie koniec. [8] »Albowiem powstanie naród przeciw narodowi i państwo przeciw państwu i na wielu miejscach dadzą się odczuć trzęsienia ziemi i głody. Będzie to początek boleści. [9] »Ale wy siebie pilnujcie. Bo was wydadzą urzędom, biczować was będą po bóżnicach i wodzić przed królów i namiestników dla mnie, a im na świadectwo. [10] »Ale najpierw ewangelja musi być głoszona po wszystkich narodach. [11] »Kiedy zaś do więzienia was prowadzić będą, nie trwóżcie się o to, co macie mówić; mówcie to, co wam owej godziny dane będzie; bo nie wy mówicie, ale Duch Święty. [12] »Brat wyda na śmierć brata, ojciec syna, dzieci przeciw rodzicom zbuntują się i śmierć im zadadzą. [13] »Wszyscy was znienawidzą dla mnie. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawiony będzie. [14] »Kiedy zobaczycie grozę spustoszenia na miejscu świętem - kto czyta, niech zrozumie - wtedy ci, co są w ziemi żydowskiej, niech się chronią w góry; [15] »a kto jest na dachu, niech nie schodzi do domu ani wchodzi tam po rzeczy; [16] »a kto jest na polu, niech nie wraca po ubranie. [17] »A biada brzemiennym i matkom karmiącym w dni one. [18] »Módlcie się też, aby to nie wypadło zimą. [19] »Bo taki będzie w owe dni ucisk, jakiego nie było od początku świata ani będzie. [20] »I gdyby Pan nie skrócił tych dni, żadneby się ciało nie ostało; ale dla wybranych swoich będą dni te skrócone. [21] »Jeśliby wam kto mówił: Oto tu, oto tam jest Chrystus, nie wierzcie mu. [22] »Albowiem powstaną fałszywi chrystusowie i fałszywi prorocy i znaki oraz cuda czynić będą tak, iż, gdyby było możliwe, i wybranych zwieśćby mogli. [23] »Pilnujcie się więc, bom was ostrzegł. [24] »A w owe dni po ucisku słońce się zaćmi a księżyc światła nie da, [25] »gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie poruszone będą. [26] »Wtedy ujrzą syna człowieczego, przychodzącego na obłokach z chwałą i majestatem. [27] »I wyśle on anioły swoje i wszystkich wybranych z czterech stron świata zgromadzi, od krańców ziemi aż po krańce nieba. [28] »A od figi uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź już nabrzmiewa i liście wypuszcza, wiecie, że bliskie jest lato; [29] »tak samo i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedźcie, że jest już blisko we drzwiach. [30] »Powiadam wam, że jeszcze to pokolenie nie przeminie, nim się wszystko wypełni. [31] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. [32] »A o owym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie w niebie, nawet syn człowieczy, ale Ojciec sam. [33] »Pilnujcie się, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy będzie czas. [34] »Tak będzie, jak z człowiekiem, który wyruszając w podróż, zostawił swój dom i wyznaczył każdemu słudze swój obowiązek, a odźwiernemu kazał czuwać. [35] »Czuwajcie przeto i wy, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: wieczorem, czy o północy, czy nad ranem, czy o świcie; [36] »żeby nagłem przyjściem nie zastał was śpiących. [37] »A co mówię, wszystkim mówię: czuwajcie. 
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl