Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Łukasza » Rozdział 17
«  Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17 Ewangelia Łukasza 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I tak dalej mówił do uczniów swoich: Jest niemożliwe, żeby zgorszenia nie przyszły, ale biada temu, przez kogo przyjdą. [2] »Lepiejby mu było, gdyby mu kamień młyński u szyi uwieszono i strącono w morze, niżby miał zgorszyć choćby jedno z tych małych. [3] »Pilnujcie siebie. Jeśli brat twój przeciw tobie zgrzeszy, upomnij go; a jeśli żałować będzie, przebacz mu. [4] »Nawet gdyby siedem razy na dzień wykroczył przeciw tobie, siedem razy na dzień przyszedł do ciebie i powiedział: Żałuję, przebacz mu. [5] »I prosili Apostołowie Pana: Pomnóż w nas wiarę. [6] »A Pan im rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne a powiedzielibyście, tej morwie: Wyjdź z korzeniami i przesadź się w morze, stałoby się wam. [7] »Kto z was mając sługę do orki lub bydła, powie mu, ledwie wróci z pola: Idź jeść? [8] »Raczej mu powie: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i podaj mi, aż się najem i napiję, a ty potem będziesz jadł i pił. [9] »Czy ma dziękować słudze temu, iż zrobił, co mu rozkazał? [10] »Nie sądzę. Tak samo i wy, kiedy wypełnicie, co wam rozkazano, mówcie: Słudzy jesteśmy nieużyteczni, cośmy mieli uczynić, uczyniliśmy. [11] »Złożyło się tak, że idąc do Jerozolimy, przechodził przez Samarję i Galileję. [12] »A gdy miał wejść do jednego osiedla, zaszło mu drogę dziesięciu trędowatych, którzy stanęli opodal, i  [13] »podnieśli głos, wołając: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. [14] »A gdy ich zobaczył, rzekł: Idźcie, pokażcie się kapłanom. I stało się, iż w drodze odzyskali zdrowie. [15] »A jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił się z drogi, wysławiając głośno Boga, [16] »i rzucił mu się do stóp, aby mu podziękować. A był to Samarytanin. [17] »Jezus zaś tak się ozwał: Czyż nie dziesięciu zostało uzdrowionych? A dziewięciu gdzie jest? [18] »Nie znalazł się żaden, któryby się wrócił i dał chwałę Bogu prócz tego cudzoziemca? [19] »I rzekł mu: Wstań i idź; wiara twoja uzdrowiła ciebie. [20] »Zapytany przez faryzeuszów, kiedy ma przyjść królestwo Boże, tak powiedział: Królestwo Boże nie przyjdzie jawnie. [21] »I nie będzie się o niem mówić: Oto tu jest albo tam. Albowiem królestwo Boże w was jest. [22] »Poczem tak mówił do uczniów swoich: Przyjdzie czas, kiedy choć jeden dzień zechcecie oglądać syna człowieczego, a nie zobaczycie. [23] »Będą wam mówić: Oto tu jest, oto tam. Ale wy się nie śpieszcie. [24] »Bo jak błyskawica blaskiem swym od krańca do krańca niebo całe rozświeca, tak będzie i z synem człowieczym w on dzień. [25] »Ale najpierw musi ucierpieć wiele i być wzgardzonym od tego narodu. [26] »Jak się stało za dni Noego, tak się też stanie za dni Syna człowieczego. [27] »Jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a potem przyszedł potop i zatracił wszystkich. [28] »Tak też się stało za dni Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali. [29] »A tego dnia, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, deszcz ognia i siarki spadł z nieba i wszystko zatracił. [30] »Tak samo będzie w dzień, kiedy syn człowieczy się objawi. [31] »Kto wtedy będzie na dachu a sprzęty będzie miał w domu, niechaj po nie nie schodzi; kto będzie na polu, niech się już nie wraca. [32] »Pamiętajcie na żonę Lota. [33] »Kto będzie się starał ratować życie swoje, straci je, a kto je narazi, zachowa. [34] »Powiadam wam: owej nocy dwóch będzie w jednem łóżku: jednego wezmą a drugiego zostawią. [35] »Dwie mleć będą razem; jedną wezmą a drugą zostawią. Dwóch będzie na polu: jednego wezmą, drugiego zostawią. [36] »I zapytali go: Gdzie to będzie, Panie? [37] »Odpowiedział: Gdzie będzie żertwa, tam i orły się zbiorą, 
«  Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17 Ewangelia Łukasza 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl