Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Jana » Rozdział 17
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak mówił Jezus: poczem podnosząc oczy w niebo, modlił się: Ojcze, nadeszła godzina, wsław Syna twego, aby cię Syn twój wsławił; [2] »jakoś mu dał władzę nad każdym śmiertelnikiem, niechaj on tak wszystkich, których mu dałeś, życiem wiecznem obdarzy. [3] »A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego Boga prawdziwego, i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. [4] »Jam cię uwielbił na ziemi, i wypełniłem dzieło, które mi zleciłeś: [5] »a teraz, Ojcze, wsław mnie ty u siebie tą chwałą, jaką miałem u ciebie, zanim świat się stał. [6] »Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś na świecie: twoimi byli i dałeś mi ich a naukę twoją zachowali. [7] »Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od ciebie; [8] »słowa, które mi dałeś, dałem im, a oni je przyjęli i przekonali się, żem od ciebie wyszedł i uwierzyli, żeś ty mnie posłał. [9] »Za nimi proszę: nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. [10] »Wszystko, co jest moje, jest twoje, a co jest twoje, moje jest. W nich zostałem uwielbiony. [11] »Mnie już niema na świecie, ale oni zostają na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty zachowaj w imię twoje tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jako i my. [12] »Dopóki byłem z nimi, strzegłem ich w imię twoje. Tych, których mi dałeś, zachowałem tak, iż żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, żeby się pismo wypełniło. [13] »Lecz teraz wracam do ciebie, a to mówię jeszcze na świecie, aby mieli zupełną radość w sobie. [14] »Dałem im słowo twoje a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. [15] »Nie proszę, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich ustrzegł od złego. [16] »Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. [17] »Poświęć ich w prawdzie. Słowo twoje jest prawdą. [18] »Jak ty mnie na świat posłałeś, tak i ja na świat ich posłałem. [19] »A za nich sam siebie poświęcam, ażeby i oni byli poświęceni w prawdzie. [20] »A nietylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez naukę ich uwierzą we mnie, [21] »aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie: aby i oni byli jedno w nas, iżby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. [22] »Chwałę, którą mi dałeś, dałem im, aby byli jedno, jak i my jedno jesteśmy. [23] »Ja w nich a ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedności i żeby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś umiłował ich tak, jak mnie umiłowałeś. [24] »Ojcze, ja chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę, jaką mi dałeś; boś ty mnie umiłował przed założeniem świata. [25] »Ojcze sprawiedliwy, świat cię nie poznał, ale ja cię poznałem, a i oni poznali, żeś ty mnie posłał. [26] »Oznajmiłem im imię twoje i jeszcze oznajmię, aby miłość, jaką mnie umiłowałeś w nich była, a ja w nich. 
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl